PCOB afd. Een-Norg-Veenhuizen

Senioren in Een, Norg en Veenhuizen

De vereniging PCOB wil bijdragen aan een stevige positie van senioren in de samenleving. Vanuit christelijk-sociaal gedachtegoed bepaalt de PCOB haar visie, die ook verankerd ligt in grondslag en doelstelling van de PCOB. De PCOB behartigt de belangen van ouderen, onder meer door (al dan niet in samenwerkingsverband) aanbevelingen te doen aan overheid en samenleving, in gesprek te gaan met de politiek en aandacht te vragen voor de belangen van ouderen.

Wij zijn een kleine afdeling die een keer per maand bijeenkomen. Naast het gezellig zijn bespreken we maandelijks een of meerder actuele onderwerpen. Veelal ingeleid door een ter zake kundige spreker of spreekster. Daarnaast hebben we jaarlijks ons uitje.

Verder wordt er via de Lief en Leed commissie omgezien naar hen die bijzondere aandacht nodig hebben. Ook zijn wij vertegenwoordigd in SWON (Stichting Welzijn Ouderen Noordenveld) en daardoor ook in de WMO Raad. Ook zijn wij vertegenwoordigd in WIN (Stichting Welzijn in Noordenveld).

Bestuur & Contact

Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter: de heer H. Nagel, Ds. Germsweg 3, 9341 TD in Veenhuizen, tel 0592 388276
Secretaris: de heer B. Janssen, Schans Portugal 10, 9342 TM in  Een, tel 0592 656856
Penningmeester: de heer B. Janssen, Schans Portugal 10, 9342 TM in Een, tel 0592 656856
Lid: mevrouw E. Janssen–Middelbos, Schans Portugal 10, 9342 TM in Een, 0592 656856

Contactpersoon:
Dhr. B. Janssen (Berend)  – e-mail: berend.janssen@tele2.nl

Meer informatie kunt u vinden via: https://www.pcob.nl/uw-afdeling/een-norg-veenhuizen