Jeugdsoos ’t Eenerhonk

In MFA De Schans is een gezellig ruimte voor de jeugd gevestigd. Momenteel is de soos om de 3 weken open op vrijdagavonden voor de kinderen vanaf groep 7/8 tussen 19.00 en 21.00 uur en om de 3 weken (de week na de opening vanaf groep 7/8) om de 3 weken voor de jeugd die op het voortgezet onderwijs zit tussen 19.00 en 21.30 uur.

Ouders zijn bij toerbeurt aanwezig voor toezicht en verkoop drinken/ snoep. De openingsdata zijn te vinden in onze Agenda en op de worden aangekondigd op onze Facebook-pagina en Instagram-pagina.

Extra activiteiten: Meer informatie over extra activiteiten volgen ook via de Agenda of op sociale media.

Voor meer informatie over de jeugdsoos kan contact opgenomen worden met Robert Brand (06-25558582).