Jeugdsoos ‘t Eenerhonk

In MFA De Schans is een gezellig ruimte voor de jeugd gevestigd. Momenteel is de soos om de 3 weken open op vrijdagavonden voor de kinderen vanaf groep 7/8 tussen 19.00 en 21.00 uur en om de 3 weken (de week na de opening vanaf groep 7/8) om de 3 weken voor de jeugd die op het voortgezet onderwijs zit tussen 19.00 en 21.30 uur. Ouders zijn bij toerbeurt aanwezig voor toezicht en verkoop drinken/ snoep.

Na de zomer 2019 gaat het om de volgende vrijdagen voor de kinderen vanaf groep 7/8 (19.00 -21.00 uur)

 •  6 september
 • 27 september
 • 18 oktober
 • 8 november
 • 29 november
 • 20 december: Jingle Bells party?

Voor de jeugd van het voortgezet onderwijs zijn de volgende vrijdagen van toepassing (19.00 – 21.30 uur)

 • 13 september
 • 4 oktober
 • 25 oktober
 • 15 november
 • 6 december
 • 27 december (onder voorbehoud)

  Extra activiteiten:Meer informatie over extra activiteiten volgen zsm.
  Voor meer informatie over de jeugdsoos kan contact opgenomen worden met Deborah Hummel 0592-656251.