Jeugdsoos ‘t Eenerhonk

In MFA De Schans is een gezellig ruimte voor de jeugd gevestigd. Momenteel is de soos om de 3 weken open op vrijdagavonden voor de kinderen vanaf groep 7/8 tussen 19.00 en 21.00 uur en om de 3 weken (de week na de opening vanaf groep 7/8) om de 3 weken voor de jeugd die op het voortgezet onderwijs zit tussen 19.30 en 22.00 uur.

Voor 2019 gaat het om de volgende vrijdagen voor de kinderen vanaf groep 7/8 (19.00 -21.00 uur)

 • 25 januari
 • 15 februari
 • 8 maart
 • 29 maart
 • 24 mei
 • 14 juni
 • 5 juli

Voor de jeugd van het voortgezet onderwijs zijn de volgende vrijdagen van toepassing (19.30 – 22.00 uur)

 • 1 februari
 • 22 februari
 • 15 maart
 • 5 april
 • 10 mei
 • 31 mei
 • 21 juni
 • 12 juli

  Extra activiteiten:

=> Op zondagmiddag 3 februari vindt de Kids Quiz voor kinderen vanaf groep 7 t/m kinderen van 14 jaar. Aanvang 14 uur, graag vanaf 13.45 uur aanwezig. Aanmelden van een team met maximaal 4 personen kan tot 27 januari 2019  via:

 • inschrijflijst in de hal van school
 • inschrijflijst in de jeugdsoos
 • of via email: jeugdsoosschans@gmail.com

=> Op Koningsdag, zaterdag 27 april, is de jeugdsoos ook ‘s middags open!

Voor meer informatie over de jeugdsoos kan contact opgenomen worden met Deborah Hummel 0592-656251.