Jeugdsoos ‘t Eenerhonk

In MFA De Schans is een gezellig ruimte voor de jeugd gevestigd. Momenteel is de soos om de 3 weken open op vrijdagavonden voor de kinderen vanaf groep 7/8 tussen 19.00 en 21.00 uur en om de 3 weken (de week na de opening vanaf groep 7/8) om de 3 weken voor de jeugd die op het voortgezet onderwijs zit tussen 19.30 en 22.00 uur.

Voor het najaar 2018 gaat het om de volgende data voor de kinderen vanaf groep 7/8 (19.00 -21.00 uur)

  • 19 oktober
  • 9 november
  • 30 november
  • 21 december

Voor de jeugd van het voortgezet onderwijs zijn de volgende data van toepassing (19.30 – 22.00 uur)

  • 26 oktober
  • 16 november
  • 7 december

Voor meer informatie over de jeugdsoos kan contact opgenomen worden met Deborah Hummel 0592-656251.