De Protestantse Gemeente Edenhof

De Edenhof
Hoofdstraat 16
9342 PC Een

www.edenhof.nl
Email: kosterijeen@ziggo.nl

De Protestantse Gemeente De Edenhof is een veelkleurige geloofsgemeenschap met een oecumenische instelling. Door het geloof in God zijn wij verbonden, maar binnen onze gemeenschap is er ruimte voor onze eigen opvattingen.

Kerkdiensten spelen in ons gemeenteleven een belangrijke rol. De meest gebruikte bijbelvertaling in de kerkdiensten is de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) van het Nederlands Bijbel Genootschap. Wij zingen uit het (nieuwe) Liedboek (zingen en bidden in huis en kerk).

Binnen onze gemeente speelt pastoraat een belangrijke rol. Lief en leed delen wij met elkaar. Ambtsdragers als predikant, ouderling en diaken kijken naar de mensen om. Maar ook bezoekmedewerkers dragen hun steentje bij. Ook is er grote onderlinge betrokkenheid bij onze gemeenteleden zelf.

Aandacht voor de jeugd neemt bij ons een belangrijke plek in. We hebben clubs voor de jeugd en vanaf 10 jaar kunnen ze bij ons naar catechisatie.