TWME – (in het) Nieuws

Op deze pagina zijn de laatste berichten rondom de UGS Norg, schade-afhandeling, TWME en andere berichten terug te vinden:

07-01-2022 – Klachten over onder meer afhandeling schade rondom de gaswinning- en opslag via Nationale Ombudsman

Mensen met vragen, signalen en klachten over de schadeafwikkeling, kunnen dus terecht bij de Ombudsman. In de loop van 2022 wordt een lokaal steunpunt in het Noorden ingericht. Zie ook bericht RTV Drenthe: https://rtvd.nl/n7J0

18-10-2021 De turbulente 2,5 weken van TWME… keren we nu eindelijk weer om?

En zo kan er opeens erg veel gebeuren in een korte tijd… op het omvangrijke dossier van de mijnbouwschade en UGS Norg. Na vele maanden van verbazing tot ergernis over de gang van zaken bij IMG dossiers, was er na langdurig signaleren opeens volop actie. In een paar weken kwam onze situatie rondom UGS Norg, aan meerdere tafels, volop ter sprake. Er waren gesprekken met demissionair minister Blok, het radioprogramma Cassata van RTV Drenthe (op zaterdagochtend), met de Tweede Kamer, het televisieprogramma De Hofbar televisie en met IMG bestuurder Bas Kortmann.

18 september ’21 Vanuit TWME bij RTV Drenthe in het programma Cassata aan tafel tezamen met de provinciale gedeputeerde Tjisse Stelpstra. Die óók met stevige woorden benadrukte dat Drenten recht hebben op een betrouwbare overheid en een correcte gang van zaken rondom mijnbouw en schadevergoeding.

Gedeputeerde van de Provinciale Staten Tjisse Stelpstra en Wisse Hummel in de studio van RTV Drenthe bij het radioprogramma Cassata op zaterdag 18 september j.l.

24 september – Dagblad van het Noorden publicatie, ‘Noord Drenthe vreest Gronings scenario’.

In het artikel van Bas van Sluis, wordt ingegaan op de onverteerbaarheid van het gepubliceerde Deltares onderzoek. Na verdere detaillering van de gepubliceerde kaart, blijkt een deel van Een tot Veenhuizen aangemerkt als mijnbouw schade effect gebied. Door de woningen in het kaartje op te nemen, komt er een opvallend verschijnsel uit dat rapport naar voren. Alsof de beweging van grondwater rekening zou houden met de notariële erfgrens.     

Kaart van het onlangs uitgebrachte onderzoek van Deltares

27 september – In Zuidlaren zowaar het gesprek met demissionair minister Blok van Economische Zaken en Klimaat, die nu hoogstpersoonlijk poolshoogte wilde nemen bij de Drentse situatie. Tezamen met 4 andere inwoners uit regio Westerkwartier, Tynaarlo en Zuid Drenthe, ging Wisse namens inwoners vanuit Noordenveld in gesprek met de minister, alsook voorzitter Kortmann van IMG. We werden goed in de gelegenheid gesteld, en hebben de kans gegrepen, om de willekeur van schade afhandeling aan te kaarten. Daarnaast de oproep aan minister Blok om verantwoord om te gaan met ons gebied rondom UGS Norg. We willen géén herhaling van Groningen bij ons in Drenthe. Ook hebben we het gevoel kunnen delen dat de luiken door IMG worden dichtgetrokken. Waarop de minister meermalen heeft genoemd dat hij géén budgettair plafond heeft gegeven aan IMG. Daarmee heeft IMG de vrijheid gekregen om te handelen, maar óók de verantwoordelijkheid om het correct te doen voor inwoners. Ook de IMG werd ter plaatse geconfronteerd met onze ervaringen en dat was voor de heer Kortmann aanleiding om ons als TWME toch nog eens persoonlijk uit te nodigen bij hem op kantoor in Groningen.

Na ons gesprek was het de beurt aan de lokale bestuurders, waarin Tjisse Stelpstra en óók burgemeester Klaas Smid de boodschap uit Drenthe en Noordenveld nog eens stevig voor het voetlicht bracht.  

Gesprek 27 september j.l. demissionair minister van Economische Zaken en Klimaat Stef Blok met lokale bestuurders en inwoners uit de regio.

29 september – Het tweede kamer 2 minuten debat in Den Haag waarbij het thema mijnbouw in Drenthe op de agenda stond. Door CDA kamerlid Agnes Mulder voorop, werd dit stevig onder de aandacht gebracht in de kamer. Tezamen met kamerlid Grinwis bracht ze een motie in, waar demissionair minister Blok nog geen voorstander van was.

5 oktober – Deel 1 van het televisieprogramma De Hofbar op NPO2 om 22.10 uur, (https://www.powned.tv/programmas/de-hofbar).

De landelijke media, waaronder NOS journaal en EenVandaag hebben het onderwerp van mijnbouwschade op de radar en die weten ons gebied inmiddels goed te vinden. Onlangs kwam daar de onderzoeks-redactie van De Hofbar bij. Het programma De Hofbar wil het falen van de overheid onder de aandacht brengen. Zo geschiedde het dat de cameraploeg, inclusief Rutger Castricum naar Een, Langelo en Norg afreisden om in gesprek te gaan. Zo wist Jan Klinkenberg aan de hand van zijn eigen schade situatie de boodschap goed voor het voetlicht te brengen, aangevuld met expertise vanuit fundatie expert Willem Meiborg, die eerder al aangaf dat het recente IMG onderzoek niet deugt. Rutger ging ermee naar Den Haag om aldaar de minister kritisch te bevragen. Die wimpelde de kritische vragen in eerste instantie af door te stellen dat ALLEEN het Groningerveld omgekeerde bewijslast kende… Kijk hier de Hofbar aflevering deel 1 terug.  

6 oktober – De ingebrachte motie van Agnes Mulder werd ter stemming gebracht en kreeg de unanieme steun van de twee kamer. Bingo! Want dat is een super krachtig signaal vanuit de tweede kamer naar zowel het ministerie alsook het IMG om beterschap te bereiken, voor Drente(n).

7 oktober – Vervolg opnames van het televisieprogramma De Hofbar op NPO2.
De Hofbar wil nog een extra uitzending aan de gasopslag wijden. Onder meer over de willekeur van de schadeafhandeling met als voorbeelden onder meer 3 dossiers in Norg alsook in Een bij de boerderij van familie De Jong. Daarmee werd treffend in beeld gebracht hoe mistig en betwistbaar de conclusies zijn vanuit de onderzoeken, dat IMG momenteel benut om dossiers te beoordelen op schadevergoeding. En de filmploeg wilde weten van Wisse weten hoe dat nou zit met onze situatie in relatie tot het wettelijke bewijsvermoeden rondom de UGS Norg.

9 oktober – IMG bestuurder Kortmann schuift aan in RTV Drenthe studio Cassata om zijn reactie te geven op de kamer motie, tegenover Margriet Benak die goed weet door te vragen. 

11 oktober – TWME in gesprek met IMG; Wisse, Christel, Rein en Linda in gesprek met Bas Kortmann én Bas Schultz die binnen IMG verantwoordelijk is voor de uitvoering van de schadeafhandeling. Het was een goed gesprek waarin we vanuit TWME onze ervaring en zorgpunten goed hebben kunnen delen met elkaar, waaronder gericht op; uitvoeringsorganisatie, zelfreinigend vermogen van bezwaar adviescommissie, onderzoeken, nieuwe beoordelingskader en tenslotte de communicatie met inwoners regio UGS Norg. De heer Kortmann heeft deze punten persoonlijk omarmd en uiterlijk in november zullen we opnieuw aan tafel gaan, om de uitkomsten ervan in het vervolggesprek met elkaar te delen.

12 oktober – Uitzending deel 2 van De Hofbar op NPO2.
De minister zat fout tijdens het eerste interview een week eerder. UGS Norg staat namelijk naast het Groningenveld wel degelijk letterlijk genoemd in het burgerlijk wetboek, aangaande het recht op wettelijk bewijsvermoeden. De minister moest voor de camera tegenover Rutger erkennen, dat hij fout zat. De minister verwijst nu naar het IMG om te voorkomen dat we als inwoners in dit gebied tussen wal en schip terecht komen. Kijk hier De Hofbar aflevering deel 2 terug.

De insteek is dat we qua schade afhandeling spoedig weer terugkomen in het vaarwater, zoals dat voor zomer 2020 het geval was. In november gaan we vernemen wat de uitkomsten zijn, van al deze reuring en de concrete acties die we hebben afgesproken met IMG.

Wisse Hummel

Vz VPBE en Tijdelijke Werkgroep Mijnbouwschade Een

31 maart 2021 – IMG stopt tijdelijk met beoordeling van zo’n 1500 schades

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) maakt bekend dat het tijdelijk stopt met de beoordeling van schademeldingen van zo’n 1500 melders uit Groningen en de kop van Drenthe. Het IMG twijfelt aan de beoordeling van onafhankelijke experts en ziet onuitlegbare verschillen.

Medialinks naar aanleiding van dit bericht:
=> Bevingsschadeloket twijfelt aan deskundigen: 1500 melders moeten wachten – RTV Drenthe
=> Schadeloket stopt voorlopig met afhandeling van 1250 claims – Dagblad van het Noorden (dvhn.nl)
=> Gemeenteraad Noordenveld wil gesprek met IMG over gasopslag Langelo: ‘Inwoners verdienen snel duidelijkheid over schadeafhandeling’ – Dagblad van het Noorden (dvhn.nl) (Premium artikel)

10 maart 2021 – Raad van State akkoord met extra opslag Norg

In de ondergrondse gasopslag in Norg mag extra gas worden opgeslagen. De Raad van State bepaalde dat de maximale hoeveelheid in de opslag van het Drentse dorp mag worden opgevoerd van vijf naar zes miljard kubieke meter gas. Het beroep van bezorgde omwonenden is daarmee afgewezen.

Aardbevingen
Bewoners uit de gemeente Noorderveld vrezen bij de uitbreiding van de gasopslag voor aardbevingen, met schade aan hun woningen tot gevolg. De Raad van State oordeelt woensdag dat de risico’s van extra gasdruk in de opslag ‘beperkt en aanvaardbaar’ zijn.

Leveringszekerheid
Voormalig minister Eric Wiebes (Economische Zaken) stemde in september 2019 in met het voorstel van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) om extra gas op te slaan in Norg. De Drentse gasopslag is nodig om uiteindelijk de gaskraan dicht te draaien, zonder dat daarmee de leveringszekerheid in gevaar komt in het geval van bijvoorbeeld een koude winter. ‘De minister heeft in redelijkheid kunnen instemmen met het opslagplan’, aldus de Raad van State in haar eindoordeel. Uit het veld in Norg is tussen 1983 en 1995 gas gewonnen. Sinds 1997 fungeert het veld als opslaglocatie. (ANP)

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@124632/201907553-1-r4/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/convenanten/2021/03/08/norg-akkoord

Medialinks naar aanleiding van deze uitspraak:
=> https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/168261/Bezwaarmakers-Langelo-zien-argumenten-van-tafel-geveegd-worden
=> https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/168233/Raad-van-State-keurt-extra-gasopslag-in-Norg-goed
=> https://www.dvhn.nl/drenthe/Raad-van-State-wijst-protesten-bevolking-gasopslag-Norg-af-26635937.html
=> GasopslagNorg2 (houdgroningenovereind.nl)

02-03-2021 – Publicatie rapport van TNO/TU Delft in opdracht van het IMG:
Rapport diepe bodemdaling en stijging gepubliceerd (schadedoormijnbouw.nl)

09-03-2021 Persbericht TWME naar aanleiding het onderzoeksrapport van TNO/ TU Delft:
Afgelopen maandagavond hebben de vrijwilligers van TWME (tijdelijke werkgroep mijnbouw schade Een) een gesprek gehad met IMG (Instituut Mijnbouwschade Groningen). Aanleiding voor het gesprek was het onderzoeksrapport van TNO TU Delft naar ‘schade aan gebouwen door diepe bodemdaling en stijging’ dat op 2 maart was gepubliceerd op de website van IMG. Samengevat is de conclusie van de drie wetenschappers die dit onderzoek hebben uitgevoerd dat de mijnbouwactiviteit in dit gebied niet zou kunnen leiden tot schade aan de gebouwen. Dat is althans de uitkomst volgens een theoretische literatuurstudie en simulatiemodellen, weergegeven in een 13 pagina’s tellend rapport, dat is gemaakt in opdracht van IMG.

In reactie hierop stelt het TWME; Wij hadden ook graag gezien dat mijnbouwactiviteit geen schadelijk effect heeft op onze gebouwen, echter de praktijk geeft ons een ander beeld van de situatie. Inmiddels zijn er meer dan 8.000 schadegevallen in de gemeente Noordenveld en Westerkwartier. TWME heeft in het gesprek meerdere kritische punten ter tafel gebracht. Het IMG was welwillend om deze informatie te ontvangen en heeft ook aangegeven deze informatie mee terug te zullen nemen naar de onderzoekers.

Na 6 maanden zouden we toch ook wel iets meer van een situatie studie of grondige analyse verwachten op de unieke en complexe situatie van UGS Norg. Dit blijkt geheel geen onderdeel te zijn geweest van het onderzoek. Daarbij opgemerkt de vraag of de deskundigen voldoende ervaring en kennis hebben om een dergelijk zogenaamd wetenschappelijk onderzoek uit te voeren over een situatie die uniek is in de wereld. Nergens ter wereld is er een situatie van gasopslag gecombineerd met gaswinning in een bewoond gebied. Desondanks gaat het onderzoek hieruit van één theoretische beoordeling voor de verschillende situaties van gaswinning uit Groningerveld en gasopslag UGS Norg.

De gekozen term diepe bodembeweging klinkt misleidend, want het onderzoek erkent dat ook het maaiveld rondom UGS Norg meerdere centimeters per jaar op en neergaat. Wat het rapport echter nalaat is daarbij te vermelden hoe deze bodembeweging in hetzelfde patroon verloopt als het jaarlijks vullen of leeghalen van de gasopslag.   

De afgelopen paar jaar zijn er veel schades opgenomen, desondanks blijkt dat er alleen een literatuurstudie is uitgevoerd. TWME begrijpt niet waarom er vooral in theorie en modelstudies uit onder meer 1995 is gedoken, terwijl er recent zoveel meer praktische dossiers informatie beschikbaar zijn.

Juist uit die vele schadedossiers is de afgelopen tijd veel duidelijk geworden. Er is ook willekeur ontstaan in schade beoordeling en toekenning. Waar de ene woning krijgt toegekend, krijgt de naastgelegen buurman glashard te horen dat mijnbouwactiviteit er geheel geen invloed heeft. Het ziet er helaas niet naar uit dat dit rapport de grote willekeur in het gebied verklaart of wegneemt.

TWME kan zich niet voorstellen dat het onderzoek zal worden overgenomen door IMG, omdat daarmee het bestaan van de UGS Norg volledig wordt genegeerd. Er wordt dan alleen nog maar gekeken naar aardbevingen vanuit het Groningerveld, middels de trillingstool. Dat is onverteerbaar temeer omdat nota bene de landsadvocaat onlangs nog heeft erkent tijdens de Raad van State dat er schades mogelijk zijn rondom UGS Norg. Het ministerie heeft onlangs op kamervragen geantwoord dat daartoe het IMG is opgericht om deze schades correct af te handelen voor de inwoners. Het IMG is niet verplicht om de conclusies uit het rapport over te nemen en heeft aangegeven open te staan voor alle zienswijzen, alvorens zelf een standpunt in te nemen. Dat is verwacht per april/mei.

TWME ziet in dit onderzoek niet het antwoord, maar heeft er wel bij IMG dringend op aangedrongen om de ontstane rechtsongelijkheid op te lossen en de stilgelegde schade afhandeling per direct te herstarten, in lijn met de opdracht van het IMG. IMG had al eerder verklaard dat reeds toegekende schadevergoeding niet zal worden teruggevorderd. Echter, het is TWME nu nog onduidelijk hoe IMG verder zal omgaan met het commentaar op dit rapport, alsook de aankomende schades rondom het Groningerveld en de zone rondom het UGS Norg.

Medialinks naar aanleiding van dit rapport:
=> Werkgroep kraakt onderzoek naar schades rondom Gasopslag Norg – RTV Drenthe
=> Werkgroep Mijnbouwschade Een: ‘Onderzoek TNO en TU Delft over gasopslag bij Langelo voldoet niet’ – Dagblad van het Noorden (dvhn.nl)
=> Met het vergroten van de gasopslag in Langelo daalt in Drenthe het vertrouwen in een goede afloop. ‘Wij willen niet het nieuwe Loppersum worden’ – Dagblad van het Noorden (dvhn.nl) (premium artikel)