TWME – (in het) Nieuws

Op deze pagina zijn de laatste berichten rondom de UGS Norg, schade-afhandeling, TWME en andere berichten terug te vinden:

31-03-2021 – IMG stopt tijdelijk met beoordeling van zo’n 1500 schades
Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) maakt bekend dat het tijdelijk stopt met de beoordeling van schademeldingen van zo’n 1500 melders uit Groningen en de kop van Drenthe. Het IMG twijfelt aan de beoordeling van onafhankelijke experts en ziet onuitlegbare verschillen.

Medialinks naar aanleiding van dit bericht:
=> Bevingsschadeloket twijfelt aan deskundigen: 1500 melders moeten wachten – RTV Drenthe
=> Schadeloket stopt voorlopig met afhandeling van 1250 claims – Dagblad van het Noorden (dvhn.nl)
=> Gemeenteraad Noordenveld wil gesprek met IMG over gasopslag Langelo: ‘Inwoners verdienen snel duidelijkheid over schadeafhandeling’ – Dagblad van het Noorden (dvhn.nl) (Premium artikel)

10-03-2021 – Raad van State akkoord met extra opslag Norg:
In de ondergrondse gasopslag in Norg mag extra gas worden opgeslagen. De Raad van State bepaalde dat de maximale hoeveelheid in de opslag van het Drentse dorp mag worden opgevoerd van vijf naar zes miljard kubieke meter gas. Het beroep van bezorgde omwonenden is daarmee afgewezen.

Aardbevingen
Bewoners uit de gemeente Noorderveld vrezen bij de uitbreiding van de gasopslag voor aardbevingen, met schade aan hun woningen tot gevolg. De Raad van State oordeelt woensdag dat de risico’s van extra gasdruk in de opslag ‘beperkt en aanvaardbaar’ zijn.

Leveringszekerheid
Voormalig minister Eric Wiebes (Economische Zaken) stemde in september 2019 in met het voorstel van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) om extra gas op te slaan in Norg. De Drentse gasopslag is nodig om uiteindelijk de gaskraan dicht te draaien, zonder dat daarmee de leveringszekerheid in gevaar komt in het geval van bijvoorbeeld een koude winter. ‘De minister heeft in redelijkheid kunnen instemmen met het opslagplan’, aldus de Raad van State in haar eindoordeel. Uit het veld in Norg is tussen 1983 en 1995 gas gewonnen. Sinds 1997 fungeert het veld als opslaglocatie. (ANP)

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@124632/201907553-1-r4/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/convenanten/2021/03/08/norg-akkoord

Medialinks naar aanleiding van deze uitspraak:
=> https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/168261/Bezwaarmakers-Langelo-zien-argumenten-van-tafel-geveegd-worden
=> https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/168233/Raad-van-State-keurt-extra-gasopslag-in-Norg-goed
=> https://www.dvhn.nl/drenthe/Raad-van-State-wijst-protesten-bevolking-gasopslag-Norg-af-26635937.html
=> GasopslagNorg2 (houdgroningenovereind.nl)

02-03-2021 – Publicatie rapport van TNO/TU Delft in opdracht van het IMG:
Rapport diepe bodemdaling en stijging gepubliceerd (schadedoormijnbouw.nl)

09-03-2021 Persbericht TWME naar aanleiding het onderzoeksrapport van TNO/ TU Delft:
Afgelopen maandagavond hebben de vrijwilligers van TWME (tijdelijke werkgroep mijnbouw schade Een) een gesprek gehad met IMG (Instituut Mijnbouwschade Groningen). Aanleiding voor het gesprek was het onderzoeksrapport van TNO TU Delft naar ‘schade aan gebouwen door diepe bodemdaling en stijging’ dat op 2 maart was gepubliceerd op de website van IMG. Samengevat is de conclusie van de drie wetenschappers die dit onderzoek hebben uitgevoerd dat de mijnbouwactiviteit in dit gebied niet zou kunnen leiden tot schade aan de gebouwen. Dat is althans de uitkomst volgens een theoretische literatuurstudie en simulatiemodellen, weergegeven in een 13 pagina’s tellend rapport, dat is gemaakt in opdracht van IMG.

In reactie hierop stelt het TWME; Wij hadden ook graag gezien dat mijnbouwactiviteit geen schadelijk effect heeft op onze gebouwen, echter de praktijk geeft ons een ander beeld van de situatie. Inmiddels zijn er meer dan 8.000 schadegevallen in de gemeente Noordenveld en Westerkwartier. TWME heeft in het gesprek meerdere kritische punten ter tafel gebracht. Het IMG was welwillend om deze informatie te ontvangen en heeft ook aangegeven deze informatie mee terug te zullen nemen naar de onderzoekers.

Na 6 maanden zouden we toch ook wel iets meer van een situatie studie of grondige analyse verwachten op de unieke en complexe situatie van UGS Norg. Dit blijkt geheel geen onderdeel te zijn geweest van het onderzoek. Daarbij opgemerkt de vraag of de deskundigen voldoende ervaring en kennis hebben om een dergelijk zogenaamd wetenschappelijk onderzoek uit te voeren over een situatie die uniek is in de wereld. Nergens ter wereld is er een situatie van gasopslag gecombineerd met gaswinning in een bewoond gebied. Desondanks gaat het onderzoek hieruit van één theoretische beoordeling voor de verschillende situaties van gaswinning uit Groningerveld en gasopslag UGS Norg.

De gekozen term diepe bodembeweging klinkt misleidend, want het onderzoek erkent dat ook het maaiveld rondom UGS Norg meerdere centimeters per jaar op en neergaat. Wat het rapport echter nalaat is daarbij te vermelden hoe deze bodembeweging in hetzelfde patroon verloopt als het jaarlijks vullen of leeghalen van de gasopslag.   

De afgelopen paar jaar zijn er veel schades opgenomen, desondanks blijkt dat er alleen een literatuurstudie is uitgevoerd. TWME begrijpt niet waarom er vooral in theorie en modelstudies uit onder meer 1995 is gedoken, terwijl er recent zoveel meer praktische dossiers informatie beschikbaar zijn.

Juist uit die vele schadedossiers is de afgelopen tijd veel duidelijk geworden. Er is ook willekeur ontstaan in schade beoordeling en toekenning. Waar de ene woning krijgt toegekend, krijgt de naastgelegen buurman glashard te horen dat mijnbouwactiviteit er geheel geen invloed heeft. Het ziet er helaas niet naar uit dat dit rapport de grote willekeur in het gebied verklaart of wegneemt.

TWME kan zich niet voorstellen dat het onderzoek zal worden overgenomen door IMG, omdat daarmee het bestaan van de UGS Norg volledig wordt genegeerd. Er wordt dan alleen nog maar gekeken naar aardbevingen vanuit het Groningerveld, middels de trillingstool. Dat is onverteerbaar temeer omdat nota bene de landsadvocaat onlangs nog heeft erkent tijdens de Raad van State dat er schades mogelijk zijn rondom UGS Norg. Het ministerie heeft onlangs op kamervragen geantwoord dat daartoe het IMG is opgericht om deze schades correct af te handelen voor de inwoners. Het IMG is niet verplicht om de conclusies uit het rapport over te nemen en heeft aangegeven open te staan voor alle zienswijzen, alvorens zelf een standpunt in te nemen. Dat is verwacht per april/mei.

TWME ziet in dit onderzoek niet het antwoord, maar heeft er wel bij IMG dringend op aangedrongen om de ontstane rechtsongelijkheid op te lossen en de stilgelegde schade afhandeling per direct te herstarten, in lijn met de opdracht van het IMG. IMG had al eerder verklaard dat reeds toegekende schadevergoeding niet zal worden teruggevorderd. Echter, het is TWME nu nog onduidelijk hoe IMG verder zal omgaan met het commentaar op dit rapport, alsook de aankomende schades rondom het Groningerveld en de zone rondom het UGS Norg.

Medialinks naar aanleiding van dit rapport:
=> Werkgroep kraakt onderzoek naar schades rondom Gasopslag Norg – RTV Drenthe
=> Werkgroep Mijnbouwschade Een: ‘Onderzoek TNO en TU Delft over gasopslag bij Langelo voldoet niet’ – Dagblad van het Noorden (dvhn.nl)
=> Met het vergroten van de gasopslag in Langelo daalt in Drenthe het vertrouwen in een goede afloop. ‘Wij willen niet het nieuwe Loppersum worden’ – Dagblad van het Noorden (dvhn.nl) (premium artikel)