Klootschietvereniging De Boswal

Iedere laatste zondagmorgen van de maand vindt het Klootschieten plaats vanuit MFA De Schans. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Grietje van Dijk: telefoonnummer 0592-656 427.