Eenige Courant

De Eenige Courant is DE dorpskrant voor Een, Een-West en wijde omstreken.
Het is een gezamelijke uitgave van de Vereniging Plaatselijk Belang Een en Stichting Dorpshuis De Schans. Verschijnt 4 keer jaar huis-aan-huis in Een en Een-West. Oplage: 465 exemplaren.

Contact

Wilt u iets in de krant plaatsen voor uw vereniging en/of straat of heeft u interessante stukjes of mededelingen? Dan kunt u dit schriftelijk of digitaal bij de redactie aanleveren (eenigecourant@eencity.nl)

Redactie

Emmie Holtmaat, Verlengde Vennootsweg, tel. 06 13 44 69 88
Aagje Idsardi, Vennootsweg 24, tel. 05 16 42 17 68
Jan Klinkenberg, Scheidingsweg 2, tel. 05 92 65 65 17
Siska Brandsma, Haulerwijksterweg.
E-mailadres: eenigecourant@eencity.nl

Adverteren in de Eenige Courant?

Voor informatie over adverteren in de Eenige Courant kunt u contact opnemen met Vereniging Plaatselijk Belang Een (plaatselijkbelang@eencity.nl).

Verschijningsdata (onder voorbehoud)

De Eenige Courant verschijnt in de maanden september, november, februari en mei, steeds tussen de 15e en de 25e van de maand.