Eenige Courant

De Eenige Courant is DE dorpskrant voor Een, Een-West en wijde omstreken.
Het is een gezamelijke uitgave van de Vereniging Plaatselijk Belang Een en Stichting Dorpshuis De Schans. Verschijnt 4 keer jaar huis-aan-huis in Een en Een-West. Oplage: 465 exemplaren.

 

 

 

 

Contact

Wilt u iets in de krant plaatsen voor uw vereniging en/of straat of heeft u interessante stukjes of mededelingen? Dan kunt u dit schriftelijk of digitaal aanleveren.

Redactie

Anne Doornbos, Hoofdstraat 26a, tel. 656604
Ada Bolhuis, Vennootsweg 7, tel. 656432
Evelyn de Graaf, Vennootsweg 4, 656586
Aagje Idsardi, Vennootsweg 24, 0516-421768
E-mailadres: eenigecourant@eencity.nl

Adverteren in de Eenige Courant?

Voor informatie over adverteren in de Eenige Courant kunt u contact opnemen met Vereniging Plaatselijk Belang Een (plaatselijkbelang@eencity.nl).

Verschijningsdata (onder voorbehoud)

De Eenige Courant verschijnt in de maanden september, november, februari en mei, steeds tussen de 15e en de 25e van de maand.