08. Opinie Jan Klinkenberg – Norger Courant juli 2020

OOK IN NORG MEER BEWUSTWORDING MIJNBOUWSCHADE VANWEGE GASOPSLAG?
(Artikel Jan Klinkenberg Norger Courant 7 juli 2020)

De UGS Norg was voor veel mensen in onze regio een ver-van-hun-bed-show. Van 1997 (start van de gasopslag) tot 2015 waren er nauwelijks meldingen van schade door de mijnbouwactiviteiten van de NAM vanuit de installatie in Langelo. Dus ogenschijnlijk “niks-aan-het-handje”… De UGS was slechts een buffer van 3 miljard kuub aardgas, dat alleen bij strenge winters zou worden aangewend. De werkdrukken waren nog min of meer verantwoord. Dan geeft toenmalig minister Kamp (E.Z.) eind 2014 ineens toestemming aan de NAM om 7 miljard te gaan injecteren. Dat werd al gauw weer 6 miljard. Wel met aanzienlijke verruiming van de werkdrukken. In 2017 gaat het naar 5 miljard kuub, na het succesvol aantekenen van beroep bij de Raad van State door de gemeenten Noordenveld en Westerkwartier. In het najaar van 2019 gaat minister Wiebes akkoord met een nieuw opslagplan van de Nam : weer 6 miljard kuub. Vanaf 2015 beginnen schademeldingen te komen. Eerst nog in langzaam tempo. Er zijn eerst nog niet zo veel mensen, die de scheuren en verzakkingen bij hun woningen, relateren aan de mijnbouwactiviteiten in de UGS Norg. In dit verband is het ook belangrijk te weten, dat de UGS intussen geen “stille buffer” meer is. De laatste jaren wordt de UGS multi cyclisch gebruikt (misbruikt, zo u wilt) : het proces van injecteren (onder zeer grote drukken) en oppompen gaat nu het hele jaar continu door. Reden: in het Gronings gaswinningsgebied is intussen te weinig druk om het aardgas snel te winnen.

Het aantal schademeldingen in Noordenveld ver boven de duizend!

Heel opmerkelijk is de explosieve stijging van het aantal schademeldingen in het laatste half jaar. In december 2019 waren er bij het TCMG zo’n 350 meldingen vanuit de gemeente Noordenveld. Op 30-06 jl. staat de teller op 1171 meldingen. Meer dan drie keer zoveel dus. In de gemeente Westerkwartier ging het in deze periode van zo’n 1000 naar 2486 meldingen. Zorgwekkende aantallen, die alleen maar verder zullen groeien, zolang het de NAM wordt toegestaan om op deze onverantwoord intensieve wijze de UGS Norg te exploiteren. Het is het ministerie van E.Z.K. , die de licenties verleent aan de NAM. Met instemming dus van de landelijke overheid…

Meer bekendheid van en bewustzijn over mijnbouwschade nodig

Na eerst schademeldingen vanuit kleine kernen in de gemeente Noordenveld komen er recentelijk ook meer meldingen vanuit Norg en Roden. Het lijkt er op dat inwoners uit deze grotere kernen wat laat “wakker worden” en de scheuren in hun woningen nu pas linken met de UGS Norg. De enige oplossing voor vermindering van de mijnbouwschade in onze regio is natuurlijk, dat de NAM gedwongen wordt terug te gaan naar een veel lager werkvolume en meer verantwoordde werkdrukken. Het besluit van de NAM om de UGS in Grijpskerk te gaan sluiten, is onbegrijpelijk. Door deze UGS (capaciteit 3 miljard kuub; nu gebruikt voor opslag van hoogcalorisch gas) voortaan te gaan gebruiken voor opslag van Gronings gas, zou het volume in de UGS Norg terug kunnen naar bijvoorbeeld 3 miljard m3. Zolang er niet iets gebeurt als het drastisch terugbrengen van werkvolume en werkdrukken in de UGS Norg, zal het schademeldingen blijven regenen.

Jan Klinkenberg