09. Opinie Jan Klinkenberg – Eenige Courant oktober 2020

IMG “fris van start” met het opschorten van schadeafhandeling –
Artikel Jan Klinkenberg Eenige Courant, Oktober 2020

Sinds 1 juli jl. is de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) overgegaan in het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). De club is grotendeels hetzelfde ingericht, maar heeft nu de status van “onafhankelijk publiek orgaan”. Ook de directeur is dezelfde persoon: Prof. Bas Kortmann.

0,00-rapporten…
Wat de laatste maanden begon op te vallen, was dat het IMG veel schadeclaims ineens rigoureus ging afwijzen. Dat er altijd al sprake was van willekeur bij het bepalen van schadevergoedingen was bekend: geregeld hoge vergoedingen bij lichte schade, lage vergoedingen bij ernstige schade. We kijken er al niet meer van op… Als schademelder lijk je totaal afhankelijk van het soort schadeopnemer die het IMG op je afstuurt. Maar nu wordt het wel erg bont! Recentelijk worden er met groot gemak rapporten opgesteld, die eindigen met 0,00 euro schadevergoeding. Dit wekte o.a. bij ons als TWME (Tijdelijke Werkgroep Mijnbouwschade Een) grote verbazing en onbegrip op. Vooral de zogenaamd onafhankelijke “schade-experts” van de club 10 BE (waar de nodige ex-NAM-medewerkers actief zijn…) blinkt uit in 0,00 rapportages. Ik weet niet of ze hiervoor aan kunnen kloppen bij de NAM voor een bonus. Maar in ieder geval wordt door hen met groot gemak het principe van het “wettelijk bewijsvermoeden” (waarop de zogenaamde “omgekeerde bewijslast” is gebaseerd) aan de kant geschoven!

Opschorten, vertragen, uitstellen
Na het aan de bel trekken door ons als TWME bij de gemeente Noordenveld en na telefonades van burgemeester Klaas Smid met Prof. Bas Kortmann, nam het IMG plotsklaps een uiterst verrassend en vreemd besluit. Ze besloot de afhandeling van 1250 schadegevallen (ook in de omgeving van de UGS Norg) op te schorten. Het IMG zegt niet te ontkennen dat er op en rond de ondergrondse opslag Norg sprake is van bodembeweging. Maar ze beweert niet zeker te weten of dit leidt tot mijnbouwschade aan woningen en gebouwen. Het IMG wil nu een onderzoek hiernaar laten doen door TNO en de Technische Universiteit Delft. Uiterst bevreemdend en merkwaardig. Na een diep-trieste Groningse geschiedenis van tientallen jaren botte ontkenning door de NAM, dat bodembeweging (daar: bodemdaling) tot scheuren en verzakkingen aan huizen kon leiden (en de ontmaskering van het liegen hierover door de NAM en de Nederlandse overheid), lijkt het IMG dit dubieuze, onzalige pad nog eens te willen gaan bewandelen.

Dit besluit tot opschorten heeft alle schijn van vertragingstactiek en het zaaien van onzekerheid. Met zo’n onderzoek ben je zo weer een half jaar verder. En door het stil leggen van de schadeafhandeling bespaar je weer wat geld. Het is een zeer onbevredigende gang van zaken, waar veel schademelders ontsteld over zijn. Gelukkig laat de gemeente Noordenveld zich hierover horen, door tegen dit opschortbesluit te ageren.

Jan Klinkenberg