07. Opinie Jan Klinkenberg – Dagblad van het Noorden 30 april 2020

Opinie: De UGS Norg: voor omwonenden een onverwacht grote zorg

Door het afbouwen van de gaswinning in Groningen wordt de ondergrondse gasopslag in Langelo sinds 2015 gebruikt voor het afwisselend injecteren en oppompen van gas. Met een groeiend aantal schademeldingen tot gevolg.

De ondergrondse gasopslag (UGS) in Langelo heeft recentelijk een cruciale rol gekregen binnen de gaswinning en gasdistributie in Nederland. De UGS Norg (in bedrijf vanaf 1997) is sinds 2015 geen voorraadbuffer meer voor exclusief gebruik bij strenge winters. Er wordt nu het hele jaar door (zomer of winter) gas geïnjecteerd en opgepompt, omdat de druk in het Gronings gasveld intussen te laag is om (snel) gas te winnen. In mijnbouwtermen: de UGS wordt multi-cyclisch ingezet. Het voortdurende proces van injecteren en ‘produceren’ zorgt voor permanente bodembeweging. De NAM stelde aanvankelijk, dat de UGS Norg tot 2060 in bedrijf zou blijven. De installatie in Langelo heeft ruim 3 miljard gekost. Minister Wiebes heeft de intentie om de UGS in de toekomst ook (maximaal) te willen vullen met importgas ( bijvoorbeeld uit Rusland en Noorwegen) en uit kleine gasvelden in Nederland. Hij verwacht, dat de winning uit die kleine velden pas in 2050 zal stoppen.

Werkvolume en werkdrukken

Sinds 2015 beginnen de schademeldingen in de omgeving van de gasopslag in steeds sneller tempo los te komen. In de afgelopen jaren werd door de NAM zowel het werkvolume vergroot als de werkdrukken steeds verder verruimd. Door bodembeweging, trillingen en lichte aardbevingen stijgt het aantal meldingen over scheuren, verzakkingen en scheefstand explosief. In de gemeenten Noordenveld en Westerkwartier zijn er meer dan 2000 schademeldingen gedaan bij de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG). Dit zijn dus alleen nog de mijnbouwschademeldingen sinds maart 2018. Oude schademelders bij de NAM en bij het CVW werden doorgaans afgescheept met: uw schade heeft niets met mijnbouwactiviteiten te mak

Verruiming

De UGS Norg bestrijkt een veel groter oppervlak dan menigeen denkt. Het loopt ongeveer van Huis ter Heide tot Tolbert. Van 1997 tot 2015 werd er ‘slechts’ 3 miljard kuub gas in de UGS opgeslagen. In die periode werd er nauwelijks schade gemeld. Intussen is het werkvolume 6 miljard geworden. Samen met de steeds verder gaande verruiming van de werkdrukken, heeft dit in de omgeving tot ernstige mijnbouwschade geleid. Even terzijde :volgens de NAM kan er wel 9 miljard kuub gas in worden gepompt! Intussen voltrekt zich in onze regio een onvoorziene ramp waarover het in den lande akelig stil is. Niet alleen in de landelijke media, maar ook bijvoorbeeld in de noordelijke mediakanalen is nauwelijks aandacht besteed aan het onverantwoord intensieve gebruik (misbruik volgens velen) van de UGS Norg.

Linke link…

Via de gigantische NorGron-pijpleiding is de UGS gelinkt aan het Gronings gaswinningsgebied. En via deze link wordt ook een ernstige vorm van mijnbouwschadeproblematiek overgebracht naar onze regio. In de hele wereld zijn er 921 gasopslagen, meestal in afgelegen, dunbevolkte gebieden, zoals in de Oekraïne of Turkije. Qua grootte en intensiteit van gebruik staat de UGS Norg volgens International Gas Union op de zesde (!) plaats. Het is een gotspe dat een opslag als de UGS Norg op deze extreem intensieve wijze wordt geëxploiteerd in een dichtbevolkt land als Nederland !

Technologisch hoogstandje of onverantwoord mijnbouwkundig experiment?

De NAM zelf heeft de mijnbouwactiviteiten in de UGS Norg wel gekarakteriseerd als ‘een technologisch hoogstandje, nergens in de wereld vertoond’. Adviesorganen laten wel waarschuwende geluiden horen. Bijvoorbeeld het Staatstoezicht op de mijnen (SodM): ‘er is kans op een aardbeving van 4 op de schaal van Richter’. Of de Technische Commissie Bodembeweging (TccB) , die benadrukt, dat de risico’s onvoldoende in beeld zijn. Er wordt in hun adviezen helaas met geen woord gerept over de mijnbouwschade aan woningen en gebouwen in de regio.

Verscheidene mijnbouwkundigen vinden dat er een onverantwoord mijnbouwkundig experiment aan de gang is. Niet alleen vanwege onverantwoorde werkdrukken en een erg groot werkvolume. Maar ook omdat in dezelfde regio de opslagen winning van gas tegelijkertijd plaats vindt. Er worden namelijk ook diverse kleine gasvelden (bijvoorbeeld in Zevenhuizen, Roden en Een) versneld leeg getrokken.

Tot slot: alleen naar de NAM wijzen als veroorzaker van ernstige schade aan huizen en gebouwen, is niet toereikend. De NAM opereert in opdracht van het ministerie van EZK (Wiebes verleent de licenties) en dus ook met goedvinden (‘legitimering’) van de Nederlandse overheid. De Nederlandse overheid zou garant moeten staan voor een leefbare en veilige leefomgeving voor zijn burgers. Ook in deze regio laat de landelijke overheid het nu pijnlijk af weten.

Jan Klinkenberg uit Een is pedagoog en voormalig gemeenteraadslid.
Hij is gedupeerde en schademelder.