Woonrijp maken Veldkampen start op maandag 17 juni

Maandag 17 juni wordt gestart met het woonrijp maken van Veldkampen en de Schoolstraat. Dit werk zal duren tot enkele weken na de bouwvak. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken wordt het werk gefaseerd uitgevoerd in 4 fases.

Begonnen wordt met de Veldkamp oostzijde (fase 1). Daarna volgt Veldkampen westzijde (fase 2). Veldkampen is naar verwachting klaar als de bouwvak begint (29 juli). De Schoolstraat wordt uitgevoerd na de bouwvak (einde bouwvak 16 augustus). Eerst wordt de Schoolstraat oostzijde aangepakt (fase 3). Daarna volgt als laatste Schoolstraat west ( fase 4). De Schoolstraat zal enkele weken in beslag nemen. Op het bijgevoegde kaartje is de fasering zichtbaar.

Doordat de Schoolstraat in 2 fases wordt aangepakt, blijft Veldkampen bereikbaar. Wel zal het verkeer richting de Hoofdstraat en vanaf de Hoofdstraat hinder ondervinden door de gefaseerde afsluiting. Het verkeer wordt gedurende die periode plaatselijk omgeleid via een met borden aangegeven omleidingsroute. Aanwonenden zijn door de gemeente geïnformeerd.