Werkzaamheden Norgerweg – deel 2

Maandag 13 mei 2019 wordt gestart met het onderhoud aan de Norgerweg in Een. Het gaat hierbij om het wegvak vanaf de Lindelaan tot aan de grens van de bebouwde kom.
De komende week ontvangen aanwonenden een brief van de gemeente met alle relevante informatie over de werkzaamheden.