Vrijheid vertelt: opmaat naar 80 jaar vrijheid

Onderdeel van de herdenking is het voorlezen van gedichten door de kinderen van Samenwerkingsschool De Schans. De kinderen van groep 5 tot en met 8 hadden dit jaar een rondeel gemaakt. Dat is een gedicht dat bestaat uit acht regels, waarbij regel 1, 4 en 7 een herhaling zijn, en regel 2 en 8 ook. Drie van de voorgedragen gedichten zijn door de kinderen van groep 5 t/m 8 gemaakt.

Was er maar vrede
Dat zal fijn zijn
Geen oorlog
Was er maar vrede
Iedereen blij
Maar dat is te mooi om waar te zijn
Was er maar vrede
Dat zal fijn zijn

O was er maar geen oorlog in de wereld
Was er maar meer vrede in de wereld
Waren er maar meer behulpzame mensen
O was er maar geen oorlog meer
O was er maar meer eten voor iedereen
Waren er maar meer strengere regels
O bestond er maar geen oorlog
O bestond er maar meer vrede

Meer vrede voor iedereen
Lief doen tegen elkaar
Meer mensen om je heen
Meer vrede voor iedereen
Dat iedereen een onderdak heeft
Dat er geen oorlog meer is
Meer vrede voor iedereen
Lief doen tegen elkaar

Ds. Ferdinand Pierik heette namens de kerken, de school en de Vereniging Plaatselijk Belang Een de aanwezigen welkom. Nadat de kinderen van de school de namen van de gevallenen hadden voorgelezen een een kaars voor hen hadden ontstoken werd het woord gevoerd door Albert Nieuwenhuis namens het gemeentebestuur en Jan Peter Kroes namens de kerken.

Albert Nieuwenhuis, raadslid, ging in zijn toespraak in op het thema verhalen vertellen voor deze herdenking. Hij sloot daarbij aan bij belevenissen van inwoners van Een tijdens de oorlog. Jan Peter Kroes memoreerde het woord van de profeet Micha dat zwaarden zullen worden omgesmeed tot ploegscharen. Beide sprekers riepen op om waakzaam te blijven omdat vrijheid een kostbaar goed is.

Tussen de diverse onderdelen door was er muziek. Na de bijeenkomst liepen de deelnemers in stilte naar het monument op de begraafplaats. Iedereen had een roos meegekregen. Bij het monument speelde De Bazuin. Na het blazen van de Last Post, twee minuten stilte en het Wilhelmus werden er bloemen gelegd. Daarna was er gelegenheid voor koffie in het dorpshuis. Onder meer nabestaanden van de broers Assies en van Luit Kremer waren bij de herdenking aanwezig.