Voorverkoop abonnementen zwembad Haulewelle in Haulerwijk

Hieronder bericht van het zwembad Haulewelle:

Als bestuur van het zwembad willen we u graag weer in de gelegenheid stellen om uw abonnement(en) voor seizoen 2018 in de voorverkoop aan te schaffen. Heeft u het afgelopen jaar bij de aanvraag een emailadres opgegeven, dan zullen wij u via deze weg benaderen. In deze email zult u een bijlage aantreffen voor het aanvragen van abonnementen in de voorverkoop 2018. Daarnaast zullen we ook weer de formulieren aanbieden via de Haulerwijk van Februari en van Maart. U heeft de mogelijkheid om tot zondag 22 april aan te vragen. Na deze datum betaald u het normale tarief.

Hoe kunt u het abonnement aanvragen:
=> U kunt het aanvraagformulier uit de email printen en vervolgens handmatig invullen en daarna inscannen en weer terugsturen, mogelijk ook met nieuwe ingescande foto’s, naar abonnementen@haulewelle.nl
U dient vervolgens zelf het verschuldigde bedrag over te maken op het rekeningnummer van Stichting Zwembad Haulewelle ( NL14 RABO 0325 8017 54 ) onder vermelding van; uw naam, uw adres en type abonnement.
Daarbij is het handig om bij het ophalen van de abonnementen een print van uw bankbetaling mee te nemen.

=> U kunt de tekst van het aanvraagformulier uit dit bericht (onderaan) opslaan in uw computer en vervolgens digitaal invullen en weer terugsturen, mogelijk ook met nieuwe ingescande foto’s, naar abonnementen@haulewelle.nl
U dient vervolgens zelf het verschuldigde bedrag over te maken op het rekeningnummer van Stichting Zwembad Haulewelle ( NL14 RABO 0325 8017 54 ) onder vermelding van; uw naam, uw adres en type abonnement.
Daarbij is het handig om bij het ophalen van de abonnementen een print van uw bankbetaling mee te nemen.

=> U kunt het aanvraagformulier uit de email printen en vervolgens handmatig invullen en daarna op één van de drie inleverdagen ( zie aanvraagformulier ) bij het zwembad afgeven, eventueel met nieuwe foto’s.
( foto kan ook op het zwembad gemaakt worden en direct ingeladen worden in abonnementenbestand.)U kunt dan aan het loket het verschuldigde bedrag pinnen of contant betalen.

=> U kunt het aanvraagformulier uit de Haulerwijk knippen en vervolgens handmatig invullen en daarna op één van de drie inleverdagen ( zie aanvraagformulier ) bij het zwembad afgeven, eventueel met nieuwe foto’s. ( foto kan ook op het zwembad gemaakt worden en direct ingeladen worden in het abonnementenbestand. ) U kunt dan aan het loket het verschuldigde bedrag pinnen of contant betalen.

=> U kunt het aanvraagformulier bij de volgende ondernemers weer ophalen vanaf 1 maart as;
Donkerbroek: CoopCompact Boonstra
Haule: Groen Goed (Hans) Menken
Haulerwijk: Coöp Supermarkt Reinders / Poiesz Supermarkt
Het formulier vervolgens handmatig invullen en daarna op één van de drie inleverdagen ( zie aanvraag-formulier ) bij het zwembad afgeven, eventueel met nieuwe foto’s. ( foto kan ook op het zwembad gemaakt worden en direct ingeladen worden in het abonnementenbestand.)
U kunt dan aan het loket het verschuldigde bedrag pinnen of contant betalen.

Wilt u een andere betalingsafspraak maken? Neem dan contact op met ons via receptiehaulewelle@gmail.com

INLEVER-dagen voorverkoop formulieren:
Inleveradres: Zwembad Kerkstraat 19a 8433 LJ Haulerwijk 0516-421730

# Dag 1 maandagavond 26 maart 2018 vanaf 18.30 uur tot 20.30 uur
# Dag 2 dinsdagavond 27 maart 2018 vanaf 18.30 uur tot 20.30 uur
# Dag 3 woensdagmiddag 28 maart 2018 vanaf 14.00 uur tot 17.00 uur

Wij hopen u met deze mogelijkheden weer in staat te stellen uw abonnement(en) tegen een ongewijzigd en gereduceerd tarief te kunnen aanschaffen.

Bij vragen kunt u mailen naar: abonnementen@haulewelle.nl

Met vriendelijke groet,

Het bestuur Stichting Zwembad Haulewelle

Tekst uit Formulier:

GEGEVENS:

Heeft u in 2016 of 2017 ook een abonnement aangevraagd?
De foto’s van die jaren zijn nog in ons bezit en alleen bij veranderingen willen wij graag weer
nieuwe foto’s, deze kunnen ook in het zwembad worden gemaakt.

GEZINSABONNEMENT:

Naam ouder Voorletter : (man) Geb. datum

Naam ouder Voorletter (vrouw) Geb. datum

Adres Postcode

Woonplaats Telefoon

Emailadres Noodnummer

Overige gezinsleden tot 18 jaar ( peildatum is 21 april 2018 )

Naam Geb. datum

Naam Geb. datum

Naam Geb. datum

Naam Geb. datum

(gezinsleden van 6 tot en met 17 jaar een recente pasfoto voorzien van naam en geboortedatum op achterzijde )

PERSOONLIJK ABONNEMENT:

Jeugd / senioren (65+) / volwassen ( * Doorhalen wat niet van toepassing is )

(peildatum jeugd is 21 april 2018 nog geen 18 jaar, tussen de 6 tot en met 17 jaar wel een recente pasfoto voorzien van naam en geboortedatum op achterzijde)

Naam Voorletter Geb. datum

Adres Postcode

Woonplaats Telefoon

Emailadres Noodnummer

BETALING: Zo spoedig mogelijk voor het seizoen gaat beginnen maar, wilt u i.v.m. omstandigheden op een ander tijdstip betalen ? neem dan contact op met ons via receptiehaulewelle@gmail.com
Ondergetekende bevestigt hierbij aan Stichting Zwembad Haulewelle het volgende bedrag te hebben overgemaakt op: NL14 RABO 0325 8017 54 onder vermelding van : naam, adres, type abonnement.
Bij het afhalen graag een print van uw betaling meenemen.

Komt u op de inleverdagen het aanvraagformulier inleveren dan kunt u pinnen of contant betalen aan de kassa
Jeugd tot 18 jaar = € 55,00 Senioren (65+) = € 55,00 Volwassenen = € 65,00 Gezin = € 110,00
( * Doorhalen wat niet van toepassing is )
Datum : …………………………………… Handtekening : ……………………………… Badpersoneel : ………………………………