Uitbreiding zandwinning Amerika

In het kader van uitbreiding van de zandwinning bij Amerika zullen meerdere werkzaamheden worden uitgevoerd. Zo zijn in de afgelopen periode al houtwallen verplaatst of deels verwijderd. Verder wordt de bovengrond afgegraven, de hoofdwatergang omgelegd en een stuw verplaatst. De verwachting is dat in of direct na de zomer gestart kan worden met de zandwinning in het uitbreidingsterrein. Onderdeel van het plan is ook herinrichting door natuurontwikkeling.

Het zand uit deze zandwinning wordt vooral regionaal gebruikt voor de aanleg van wegen, het bouwrijp maken van bouwlocaties, de bouw van woningen en vulling van paardenbakken.

Meer informatie over het project en nieuwsbrieven vindt u op de website Amerika | K3.
Nieuwsbrief mei 2024 van K3.