Samenwerking leidt tot nieuwe (picknick)banken en afvalbakken in het buitengebied

Er komt een eind aan de slechte staat van onderhoud van picknick- en zitbanken in de natuurlijke omgeving van Norg. Dat komt door een gezamenlijk initiatief – het Bankjesproject – van de Boeren Business Club Norg en omstreken (BBN), de gemeente Noordenveld en het bedrijf Robuusteiken, dat de banken maakte. De BBN gaat de komende vijf jaar het onderhoud verzorgen en zoekt daarvoor vrijwilligers, naast de aangesloten leden. Bijvoorbeeld afkomstig van de wildbeheereenheden, boermarkes, verenigingen of vertegenwoordigers van dorpsbelangen.

Zie hieronder de informatie over de informatieavond op 28 mei, die wordt afgetrapt door wethouder Jeroen Westendorp. Het gaat in totaal om zo’n tachtig banken en afvalbakken. Op 13 en 14 juni wordt al een groot aantal nieuwe banken geplaatst. Ook daarbij kunnen vrijwilligers volop aan de bak. De gemeente Noordenveld zet sterk in op participatie en probeert het onderhoud voor zaken als zitbanken, picknickbanken samen met de inwoners van de gemeente op te pakken. In de BBN is een prima partner gevonden om invulling te geven aan dat uitgangspunt. De businessclub wil het imago van de agrarische sector in de regio verbeteren door regionale verenigingen en initiatieven te stimuleren en te ondersteunen. Alles vanuit het motto: gezond eten, gezond bewegen, gezond leven, mede dankzij de agrarische sector. Voor Robuusteiken moet duurzaam hout de norm worden in Nederland, ook voor wat betreft het meubilair in de buitenruimte. Het gaat volgens het bedrijf uit Veenhuizen om de zorg voor mensen, klimaat, dieren, natuur en economie, nu en later.

Informatiebijeenkomst voor vrijwilligers
(dinsdag 28 mei)
De Boeren Business Club Norg en omstreken (BBN) nodigt haar leden en andere betrokkenen en belangstellenden uit voor een informatiebijeenkomst op 28 mei bij Zwaneveld, waarop het bankjesproject nader wordt toegelicht. Daarbij gaat het erom met alle partijen in het buitengebied in contact te komen.

Zo wordt duidelijk of het vervangen van de (picknick)banken door de BBN-leden samen met een groep vrijwilligers gedaan kan worden. Als vrijwilligers/belangstellende ben je dus ook zeer welkom. Vragen die beantwoord moeten worden zijn:
1. Staan de banken op de goede plek…
2. Zijn er mooiere locaties te vinden?
3. Wilt u meedoen met het plaatsen?
4. Wilt u meedoen met het jaarlijks onderhoud dat door de BBN wordt georganiseerd?

Welkom op 28 mei bij Café-Zaal Zwaneveld, vanaf 20.00 uur. Adres: Oosteind 33, Norg