Plannen voor Bed & Breakfast, Teambuilding en wonen in voormalig OBS De Lindehof

Tot half mei 2017 stond OBS de Lindehof in Een te koop en konden geïnteresseerden zich inschrijven voor de verkoop. De inschrijver met het hoogste bod heeft een plan ingediend dat het pand een passende herbestemming geeft met behoud van het huidige monumentale aangezicht. De gemeente heeft daarom besloten dat de verkoop van OBS de Lindehof gegund wordt aan deze hoogste inschrijver.

Het plan
De hoogste inschrijver heeft aangegeven graag in de school te willen wonen gecombineerd met werken. Onder werken wordt verstaan het geven van creatieve workshops met mogelijkheid tot dagbesteding en team- en relatiebuilding en een Bed & Breakfast.

Overwegingen gemeente
Planologisch en stedenbouwkundig worden geen belemmeringen gezien voor wat betreft de combinatie van wonen en werken in de voormalige school. Wethouder Henk Kosters:” Voor het dorp Een is het van belang dat de school een passende herbestemming krijgt met voldoende draagvlak die bijdraagt aan de leefbaarheid van het dorp. Uit een gesprek met de hoogste bieder en de Vereniging Plaatselijk Belang Een is gebleken dat dit plan uitstekend voldoet aan deze wens.”

Uit erfgoedperspectief is het positief dat het monumentale schoolgebouw gehandhaafd blijft voor het aanzicht van het dorp. De koper geeft in zijn bieding aan de ‘aansprekende architectonische stijl’ te willen behouden en het aangezicht van het pand daarop niet zal worden aangepast. Ook is op het terrein voldoende ruimte voor parkeerplaatsen aanwezig.

Gunning
De gemeente heeft besloten dat de verkoop van OBS De Lindehof gegund wordt aan de hoogste inschrijver. Afronding van de verkoop volgt dan naar verwachting medio 2018.

(Bericht van DitisNorg.nl van 10 juli j.l.)