Plan gasopslag Langelo: hoe bezwaren/zienswijze indienen en hoe schade melden:

Dinsdag 14 mei jl. was het een drukte van belang bij de inloopavond over het Instemmingsbesluit Gasopslag Norg. Veel mensen uit Een en Langelo waren aanwezig omdat de organisaties van Dorpsbelangen van beide plaatsen de bewoners vooraf hadden geïnformeerd over het belang van de informatieavond.

Bezwaren en/of zienswijze indienen
Ook wil de Vereniging Plaatselijk Belang alle inwoners van Een en omgeving er op wijzen dat men, indien u het niet eens bent met deze plannen of bezwaar wilt aantekenen, een zienswijze kan indienen. Belanghebbenden die een zienswijze op een ontwerp-besluit hebben gegeven kunnen later – na vaststelling van dat besluit – ertegen in beroep te gaan.
“Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijze over het ontwerp van dit besluit naar voren heeft gebracht.”

Van vrijdag 26 april 2019 tot en met donderdag 6 juni 2019 kunt u schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen. Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur via het digitale reactieformulier (via onderstaande link). Reacties via e-mail worden in deze procedure niet geaccepteerd.

U kunt uw zienswijze tot UITERLIJK 6 juni a.s. indienen via een reactieformulier op www.bureau-energieprojecten.nl.

Schade? Meld het!
Heeft u zelf ook scheuren (ongeacht groot of klein) in binnen- of buitenmuren, dan adviseert Vereniging Plaatselijk Belang Een & Een West, dit te melden aan de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade. Dit kan gratis via telefoonnummer 0800 4444 111 of via website www.schadedoormijnbouw.nl.

Was u niet aanwezig bij de inloopavond en wilt u meer weten over het plan? Dan kunt u terecht op het gemeentehuis in Roden waar het plan ter inzage ligt, maar ook op www.bureau-energieprojecten.nl staat meer informatie. Bellen kan ook: 070 – 379 89 79.