Plan capaciteitsverhoging Gasopslag Langelo ter inzage (26 april t/m 6 juni)

Het plan om de capaciteit te verhogen van de gasopslag in Langelo wordt door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat openbaar gemaakt. Zeven weken lang kan iedereen het plan inzien en eventueel zijn of haar mening erover geven. Momenteel past er vijf miljard kubieke meter gas in de opslag bij Langelo. De Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) wil die capaciteit verhogen naar zes miljard kubieke meter. De NAM wil daarmee toekomstige gastekorten sneller op kunnen vangen.

‘Aardbevingsrisico’
Burgemeester Klaas Smid van Noordenveld zei eerder dat hij niet wil dat de risico’s voor inwoners van het gebied rondom de gasopslag toenemen. Volgens de Mijnraad kan door de toename van de maximale hoeveelheid gas de druk in de bodem stijgen. Die druk kan aardbevingen veroorzaken. Mensen die het niet eens zijn met het plan om de capaciteit te verhogen, kunnen een zienswijze indienen. Alleen mensen die een zienswijze indienen op het zogeheten ontwerp-instemmingsbesluit kunnen later naar de Raad van State stappen.

Inzage
Het plan en de onderliggende onderzoeken zijn van 26 april tot en met 6 juni te vinden op www.bureau-energieprojecten.nl. De papieren versie van het plan ligt klaar in de gemeentehuizen van Noordenveld in Roden en Westerkwartier in Leek. Economische Zaken organiseert op 14 mei een informatieavond in congrescentrum De Brinkhof in Norg.
Bron RTV Drenthe

Inloopavond in De Brinkhof in Norg op dinsdag 14 mei
Op dinsdag 14 mei 2019 wordt een inloopavond georganiseerd. U bent van harte welkom om vragen te stellen en bij de diverse stands informatie te krijgen over het project en de procedure. Medewerkers van de ministeries van EZK en van de NAM zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Er is geen plenair deel met presentaties of toelichtingen. U kunt vrij in- en uitlopen op ieder moment tussen 19.00 en 21.00 uur.

Bronnen: RTV Drenthe en www.rvo.nl