Opgeven voor Tentenkamp 2019

De opgavebriefjes voor Tentenkamp 2019 worden binnenkort weer meegegeven op school aan de kinderen vanaf groep 3. Want op maandag 15 juli gaan we hopelijk (bij genoeg opgave) weer los! We hopen dat ook dit jaar weer veel kinderen willen meedoen aan Tentenkamp. Opgeven kan dus via de opgavebriefjes of mail de gegevens van uw kind(eren) naar: postbus@eencity.nl.
Meer info op deze website: https://www.eencity.nl/bestuur/tentenkamp/