Opgeven voor Filmvertoning ‘Het Vrije Leven’ kan nog tot 24 augustus!

De dorpsgenoten die zich hebben aangemeld voor de filmvertoning van ‘Het Vrije Leven’ op zaterdag 28 augustus aanstaande, hebben inmiddels per mail een bevestiging ontvangen per mail.
Er is nog ruimte voor een aantal opgaves dus aanmelden kan nog via postbus@eencity.nl !!

De originele film documentaire met als decor ons dorp Een en het dorpsleven in 1981 is onlangs beschikbaar gekomen. Met dank aan medewerking vanuit rechthebbenden en een bijdrage vanuit het gemeentelijke dorpenfonds en de verenigingskas van Plaatselijk Belang. De originele film was alleen nog beschikbaar in het Film museum EYE Amsterdam en is nu dus gedigitaliseerd. Daardoor kunnen we deze nu in MFA De Schans in Een gaan vertonen en blijft het beschikbaar voor Een en Een-ers. Bijzonder om de vele Een-ers in de film terug te zien, maar ook wat de tijdgeest doet. Waar het tempo van een film tegenwoordig hoger zal liggen, zijn sommige kwesties die Alie en Ruud als makers aanhalen in de film tijdloos en actueel; perspectief vanuit dorp versus stad, woningnood, emancipatie, dierenwelzijn, ondernemerschap…

De film avond staat dus gepland op zaterdag 28 augustus aanstaande om 20 uur in onze MFA De Schans. We werken met aanmelding en hanteren een entree van €5,- per persoon waarmee er ook gratis 2 koffie/thee zijn. De entree is te pinnen bij binnenkomst.

Bij de ingang (aan de Schoolstraatzijde) zal worden gecontroleerd of er wordt voldaan aan de gestelde regels van de rijksoverheid, zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Coronatoegangsbewijzen voor toegang tot theater of concert

Voor toegang tot sommige locaties en activiteiten heeft u een coronatoegangsbewijs nodig. Als u een theater of concert bezoekt waar een coronatoegangsbewijs verplicht is, moet u wel een vaste zitplaats hebben. U hoeft dan geen 1,5 meter afstand te houden. Het theater of concert mag, met coronatoegangsbewijzen, maximaal tweederde van de capaciteit binnen laten.

Er zijn meerdere manieren waarop u een coronatoegangsbewijs kan krijgen:

  • een negatieve testuitslag;
  • of een vaccinatiebewijs zijn;
  • of een bewijs dat u bent hersteld van corona.

Verder gaan we uiteraard vanuit dat er geen corona-gerelateerde klachten zijn.

Hopelijk tot zaterdag 28 augustus!