Ooievaars kondigen start voorjaar aan!

Het is weer zover, de ooievaars zijn weer gesignaleerd in Een! Van dorpsgenote Jozien Leder ontvingen wij deze prachtige foto’s. Wie weet horen we binnenkort weer het vrolijke ‘snavelgekletter’ van deze indrukwekkende vogels.

En nu we toch in de Ooievaars-mood zijn, wist u dat:

Ooievaars een sterkere drang hebben naar hun nestplaats (in Een!) terug te keren dan naar hun partner?
Enkele dagen, maar soms ook enkele weken na het paren het vrouwtje 3 á 4 (maximaal 5) eieren legt?
Het broeden begint na het leggen van het tweede ei?
Zowel het mannetje als het vrouwtje bij toerbeurt broeden?
Na ongeveer 33 dagen het eerste ei uitkomt?
De ouders het voedsel voor hun kroost in het nest uitbraken, waarna de jongen het lekkers eruit mogen halen?
De ouders dagelijks ongeveer 4 kilo voedsel bij elkaar moeten zoeken om hun jongen te kunnen voeden?
Dit gemiddeld zo’n 250 kilo per broedseizoen is?
Rond de 43ste levensdag de eerste vliegoefeningen beginnen en de jongen 14 dagen daarna het nest verlaten?
Na circa 10 weken de jongen zelfstandig zijn en in augustus op trek gaan naar zuidelijker streken?
De trekrichting aangeboren is, ze de weg naar Afrika vinden zonder begeleiding van volwassen vogels?
En.. ze vinden zelfs de weg naar Een weer terug in het voorjaar!!