Noordenveld wil duidelijkheid van Wiebes over verhogen gasopslag (bericht van ditisroden.nl)

In navolging op het advies aan minister Wiebes over het opslagplan Norg, hebben de gemeenten Noordenveld en Westerkwartier besloten een zienswijze in te dienen op het ontwerp instemmingsbesluit van de minister over het opslagplan Norg. De gemeenten zijn van mening dat de minister hun adviezen onvoldoende heeft verwerkt in zijn ontwerp instemmingsbesluit.

Gasopslag
De gasopslag Norg ligt deels in de gemeente Noordenveld en deels in de gemeente Westerkwartier. In de gasopslag Norg wordt gas uit het Groningenveld opgeslagen. Bij een gasveld waar ondergrondse opslag plaatsvindt, treedt gedurende het gebruik van de gasopslag jaarlijks schommeling op in de hoogte van het aardoppervlak. Er is afwisselend sprake van gasopslag gedurende de zomermaanden en gaswinning gedurende de wintermaanden. Zo ontstaat er een jaarcyclus waarbinnen bodemstijging en bodemdaling elkaar afwisselen. Indien direct extra gas nodig is, bijvoorbeeld in een koude periode, is gas uit het Groningenveld niet toereikend en wordt gas uit de gasopslag Norg gebruikt.

Het afbouwen van de gaswinning uit het Groningenveld heeft invloed op het gebruik van gasopslag Norg. Beide gemeenten vinden het afbouwen van gaswinning uit het Groningenveld een positieve ontwikkeling. Maar dit mag niet leiden tot overdracht van risico’s van de ene regio naar de andere.

Zienswijze
Om optimale gebruik te kunnen maken van de gasopslag Norg vraagt Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) toestemming aan de minister van Economische Zaken en Klimaat om de werkdruk te verhogen. De minister heeft eind april in zijn ontwerp instemmingsbesluit bekend gemaakt dat hij NAM hiervoor toestemming wil verlenen. Wethouder Westra van de gemeente Westerkwartier: “De minister onderbouwt in zijn ontwerp instemmingsbesluit onvoldoende in hoeverre de risico’s toenemen of gelijk blijven. Dat is voor ons reden om een zienswijze in te dienen.”  

Burgemeester Smid van de gemeente Noordenveld: “Wij staan voor de veiligheid van onze inwoners. Er is nog veel onduidelijk. Het is van groot belang dat er voldoende en onafhankelijke metingen plaatsvinden. In onze zienswijze verzoeken we de minister meer duidelijkheid te geven.”

Vervolgtraject
Na behandeling van de zienswijze zal de minister een definitief besluit nemen over het gewijzigde opslagplan Norg. Voor degene die een zienswijze hebben ingediend, is er de mogelijkheid om een beroep in te stellen bij de Raad van State.

(dit bericht komt van ww.ditisroden.nl, 6 juni 2019)