Nieuwe woonvisie voor Noordenveld

Een nieuwe woonvisie voor Noordenveld. Denkt u mee?

De gemeente Noordenveld werkt aan een nieuwe woonvisie. In de woonvisie komt te staan wat er de komende jaren moet gebeuren op het gebied van wonen in de gemeente Noordenveld. Zo wordt beschreven aan welk type woningen behoefte is in Noordenveld en hoeveel woningen gebouwd moeten worden. Ook thema’s als duurzaamheid, woonomgeving en het combineren van wonen en zorg maken deel uit van de woonvisie.

Uw mening is welkom!
De gemeente maakt de woonvisie in overleg met inwoners, woningcorporaties, huurdersorganisaties en andere belanghebbenden. Denkt u met ons mee? Dat kan door naar www.noordenveld.nl/woonvisie te gaan en de vragenlijst in te vullen. Invullen kan tot en met 30 september. Uw inbreng en die van andere Noordenvelders helpen ons bij het maken van de woonvisie. Bedankt voor uw hulp!

Bijeenkomsten
In oktober organiseren we in een aantal dorpen in onze gemeente bijeenkomsten om met inwoners verder te praten over de woonvisie. Praat u graag mee? Dit kunt u aangeven in de vragenlijst.