Mooi artikel in NoordenveldPlus over ons dorp!

Deze week viel er een nieuwe editie van de NoordenveldPlus op de mat met daarin een mooi artikel over ons dörpie. Voorzitter van de Vereniging Plaatselijk Belang Een, Wisse Hummel wordt hierin geïnterviewd over de ontwikkelingen van nu en de afgelopen jaren in ons dorp.

Helaas kunnen we het artikel niet plaatsen daarom bijgaand een foto.