Meedenken over laadpalen

Het aantal elektrische voertuigen neemt toe. Daardoor ook de vraag naar laadpalen om deze auto’s mee op te kunnen laden. Dat gebeurt nu op eigen terrein en in de openbare ruimte van de gemeente Noordenveld. Kortom: er staan nu al laadpalen in de gemeente, maar het zullen er de komende jaren veel meer worden. Bekijk de voorgestelde locaties en deel uw mening met ons.  

Kaart met mogelijke locaties

Royal HaskoningDHV heeft voor de provincie Drenthe een plankaart met laadpalen opgesteld. Dit in overleg met de gemeenten. Per wijk is voor de periode tot en met 2030 een voorspelling gedaan van het aantal palen dat naar verwachting nodig is.

Redenen voor een nieuwe laadpaal in de openbare ruimte 

  • Als de bezitter van een elektrische auto geen eigen oprit of parkeerplek heeft, terwijl er binnen 250 meter geen andere openbare laadpaal in de buurt is
  • Een bestaande laadpaal in de buurt wordt zoveel gebruikt, dat een extra laadpaal gewenst is
  • De gemeente wijst een locatie aan als erg interessant

Geef uw mening voor zondag 17 september

U kunt tot en met zondag 17 september uw mening over de locaties geven via: www.noordenveld.nl/meedenken-over-laadpalen

We zijn samen met andere gemeenten een samenwerking met Equans aangegaan voor het plaatsen van laadpalen in de openbare ruimte. Het bedrijf maakt de komende jaren gebruik van de plankaart. De gemeente beoordeelt of de voorgestelde locatie nog steeds de meest geschikte plek is. Daarna nemen wij een verkeersbesluit, zodat inwoners de mogelijkheid hebben om in bezwaar te gaan.

Naar verwachting start Equans in september met de plaatsing van openbare laadpalen. Dit gebeurt op aanvraag.

Contact Heeft u vragen? Neem dan contact op met Aafke Hania van de afdeling Verkeer: a.hania@noordenveld.nl