Kom naar de informatie-avond over de Gasopslag Langelo!

De Vereniging Plaatselijk Belang Een wil de dorpsbewoners van Een en omgeving nogmaals wijzen op de informatie-avond aanstaande dinsdag 14 mei in De Brinkhof in Norg over de uitbreiding van de capaciteit van de Gasopslag in Langelo. Momenteel past er vijf miljard kubieke meter gas in de opslag bij Langelo. De Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) wil die capaciteit verhogen naar zes miljard kubieke meter. De NAM wil daarmee toekomstige gastekorten sneller op kunnen vangen.

Informatieavond

Op dinsdag 14 mei 2019 wordt een inloopavond georganiseerd. U bent van harte welkom om vragen te stellen en bij de diverse stands informatie te krijgen over het project en de procedure. Medewerkers van de ministeries van EZK en van de NAM zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Er is geen plenair deel met presentaties of toelichtingen. U kunt vrij in- en uitlopen op ieder moment tussen 19.00 en 21.00. Dit plan wordt door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ligt momenteel zeven weken lang (tot en met 6 juni) ter inzage op het gemeentehuis Noordenveld in Roden. Daarnaast is het plan online te bekijken via onderstaande link.

Zienswijze indienen
Ook wil de Vereniging Plaatselijk Belang alle inwoners van Een en omgeving er op wijzen dat men, indien u het niet eens bent met deze plannen of bezwaar wilt aantekenen, een zienswijze kan indienen. Belanghebbenden die een zienswijze op een ontwerp-besluit hebben gegeven kunnen later – na vaststelling van dat besluit – ertegen in beroep te gaan. “Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijze over het ontwerp van dit besluit naar voren heeft gebracht.”

Van vrijdag 26 april 2019 tot en met donderdag 6 juni 2019 kunt u schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen. Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur via het digitale reactieformulier (via onderstaande link). Reacties via e-mail worden in deze procedure niet geaccepteerd.

U kunt uw zienswijze ook sturen naar:
Bureau Energieprojecten
Inspraakpunt Opslagplan Norg
Postbus 248
2250 AE Voorschoten

Wilt u uw zienswijze mondeling geven? Dat kan tijdens de informatieavond of door op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur te bellen met Bureau Energieprojecten, T (070) 379 8979.
Bureau Energieprojecten zorgt ervoor dat alle zienswijzen worden doorgestuurd naar de bevoegde gezagen.

Bovenstaande is ook terug te lezen op:
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/gasinfrastructuur/gasopslag-norg