It giet oan!

Mooi neis!
Met dank aan het Dorpenfonds is een nachtvorstje straks genoeg om te schaatsen in Een! Het plan vanuit een aantal besturen en inwoners vanuit het dorp, heeft kunnen rekenen op steun vanuit de Gemeente.

Dankzij een stevige bijdrage uit het Dorpenfonds, zal er een nieuwe ijs/skeelerbaan worden aangelegd, op het voorterrein naast het voetbalveld bij MFA de Schans. Met dit plan kunnen er een aantal faciliteiten gecombineerd worden gebruikt op deze locatie, waaronder elektra, verlichting en water voorziening voor het voetbalveld, alsook voorzieningen van de MFA. Ook komt er hiermee een wens uit van ijsvereniging ‘Hou Streek’ om de locatie te herplaatsen en daarmee meteen een opwaardering te geven, die ook nog eens zomers is te benutten.

De benodigde werkzaamheden, gericht op de nieuwe ijs/skeelerbaan, zullen met lokale ondernemers en maximale zelfwerkzaamheid door vrijwilligers worden gemaakt. Daarbij zal het ook de nodige inzet gaan vergen om de huidige ijsbaanterrein netjes achter te laten.

Of het al gaat lukken om deze winter er te schaatsen, is wellicht wat te ambitieus, maar de insteek is om binnenkort te gaan starten, met verdere uitwerking van het plan en een opstartgesprek met alle betrokkenen, tezamen met wethouder Westendorp.

Namens het organisatie comite,
Vereniging Plaatselijk Belang Een, Hou Streek, SV Een en MFA De Schans