Illegaal dumpen van afval

De laatste tijd wordt er regelmatig illegaal afval gedumpt in en om Een. Meerdere keren is er afval gedumpt aan de Olde Hofweg richting Westervelde. Maar ook bij de stuw en langs de oude Norgerweg is gedumpt afval aangetroffen.

We willen graag iedereen vragen om dit te blijven melden! Alles wat tot nu toe is aangetroffen, is al gemeld bij de gemeente Noordenveld. Mocht u spullen herkennen dan horen we dat uiteraard graag.

Heeft u iets verdachts gezien of wilt u melding doen? Maak foto’s, noteer kentekens en geef het door!
Dat kan onder andere via 0900-8844 (geen spoed wel politie).
Als u illegaal afval aantreft dan kan dit gemeld worden bij de gemeente:  https://www.gemeentenoordenveld.nl/digitaal_loket/formulieren/doorgeven_melding/