Huldiging KWF collectanten Een


Onlangs zijn 6 van deze vrijwilligers gehuldigd door Wietze de Wind (voorzitter KWF Noordenveld), vanwege het feit dat zij zich al vele jaren inzetten tijdens de collecteweek.

Ook dit jaar vond in de tweede week van september weer de jaarlijkse nationale collecteweek van het KWF plaats. Ieder jaar staan er in de collecteweek weer 100.000 vrijwilligers op tegen kanker om zoveel mogelijk geld op te halen. Een enorme operatie die van levensbelang is. Immers hoe meer collectanten geld inzamelen, hoe groter de opbrengst is en hoe meer geld er beschikbaar is voor onderzoeken, financieren naar kwaliteit van leven, preventie, opsporing en behandeling van kanker.
Ook in Een wordt jaarlijks gecollecteerd door een mooie groep vrijwilligers.

Er zijn zelfs 3 collectanten die sinds 1962 collecteren! Dit is een buitengewone prestatie. Voor deze prestatie ontvingen Hilly Egberts, Iep Kemkers en Alie Giezen, namens het KWF, een bronzen replica van het gevelbeeld van het Frans Hals museum in Haarlem.
Géséla de Jong, Sonja Turksma en Annie Hummel mochten een KWF speldje in ontvangst nemen, omdat zij al meer dan 12,5 jaar collecteren.

Alle collectanten worden weer ontzettend bedankt voor hun inzet tijdens de collecteweek. KWF Noordenveld is nog op zoek naar collectanten. Help jij volgend jaar ook mee collecteren? Aanmelden kan via: wimadewind@hotmail.com