Gezocht: hulp bij opsporen eikenprocessierups

Hulp gezocht bij het zoeken naar nesten van eikenprocessierupsen

Sinds een paar jaar komt in de gemeente Noordenveld de eikenprocessierups voor. Afgelopen jaar zijn ongeveer 500 nesten uit eikenbomen verwijderd. Begin april komen de eitjes hoog in de boomtoppen van eiken uit. Na half mei vormen ze aan de dikkere takken nesten van spinsels met vervelingshuiden en haren. In deze periode krijgen ze ook brandharen die bij mens en dier jeuk kan veroorzaken. Omdat de brandharen van de eikenprocessierupsen veel overlast veroorzaken worden eind mei-begin juni de nesten gezocht en verwijderd. Het zoeken doen we als gemeente zelf, echter kost dit veel tijd naast de reguliere werkzaamheden.  

Gezocht: ​De gemeente is op zoek naar vrijwilligers van de wijk- en dorpsbelangenverenigingen, IVN afdelingen en de Boermarken binnen de gemeente die willen ondersteunen bij het zoeken naar de eikenprocessierupsnesten. 

Kennis: ​Op 3 juni wordt een praktische cursus van 2 a 3 uur gegeven over de kenmerken van deeikenprocessierupsen en hun nesten. Deze cursus wordtop een buitenlocatie gegeven door Ad van Bruggen van Biocontrole. Met de groepsgrootte wordt rekening gehouden met de op dat moment geldende RIVM richtlijnen. 

Werkzaamheden: – In een vooraf aangegeven deel van de gemeente moet worden gezocht naar eikenprocessierupsnesten in eikenbomen. – Per gedeelte wordt een kaart met de eikenlanen gemaakt waar gecontroleerd moet worden. – Met de kennis van de cursus kunt u de eikenprocessierupsnest sneller herkennen en weet uwaar en hoe u moet zoeken. – Bij het vinden van een boom met een nest, moet de boom gemarkeerd worden met een markeringslint met de Tekst ’Pas op eikenprocessierups’. – Per app moet de locatie van het gevonden nest worden doorgegeven.  

Tijdsduur: Het zoeken naar nesten moet aansluitend aan de cursus worden opgestart. Dit kan van één dag in de week tot dagelijks plaats vinden. Voor 1 juli moet de gehele gemeente zijn gecontroleerd. 

Aansturing: De organisatie wordt verzorgd door Suzanne Dekker (s.dekker@noordenveld.nl). U kunt zich bij haar aanmelden. Hebt u vragen dan kunt u haar mailen of bellen via het algemene nummer van de gemeente (050-5027222).