Gesprek Plaatselijk Belang met betrokken partijen over verdwijnen buslijn avonden/ weekenden teleurstellend

Afgelopen vrijdag (1 november) heeft onze Vereniging Plaatselijk Belang om tafel gezeten met verschillende partijen over de ‘buslijn-kwestie’ in ons dorp. Belangrijkste uitkomst van het gesprek is dat het terugdraaien van het voornemen van Arriva NIET meer mogelijk is en men vanuit Friesland vasthoudt aan een nieuwe route. Daarbij wordt de voorkeur gegeven om over Veenhuizen te rijden in plaats van Een (en dus Norg en Zuidvelde) met name vanwege het aantal reizigers.

Het was een stevig gesprek, in het bijzijn van de belangenverenigingen van Zuidvelde, Westervelde en Norg, met de gemeente, het OV bedrijf Groningen Drenthe en Arriva (OV-Friesland). Er is gesproken over de ontstane situatie en over mogelijke oplossingen, voor zowel Een, Norg als Zuidvelde. OV Groningen Drenthe is niet voornemens om het ontstane gat in dienstverlening te willen dichten. Wel wordt bekeken of het toch nog mogelijk is om een ‘ov-hub/bel-taxidienst’ over de grens naar Haulerwijk te krijgen. Deze dienst is duurder dan OV. Compensatie van deze hogere kosten voor de reizigers, wordt als actie meegenomen door de gemeente. Elders in de provincie is dit al eens gedaan, maar ook hier klonk OV Groningen Drenthe niet scheutig.

Daarnaast blijkt ook nog dat over twee jaar de huidige buslijn overdag wordt heroverwogen. De inspraak daarvoor start komende zomer, maar het kan ertoe leiden dat wij in Friesland voor het provinciehuis zouden moeten strijden om hier een bus te behouden….

Kortom:
=> start per 15 december van OV Hub/ beltaxi-dienst Drenthe
=> toetsing of deze over grens mag naar Friesland
=> toetsing of de meerprijs voor reizigers gecompenseerd kan worden
=> het aftellen lijkt begonnen want over 2 jaar wordt de huidige buslijn ook heroverwogen…

Er wordt nu nog een aantal ‘reparatie’ opties in overweging genomen: huiswerk dus voor de gemeente Noordenveld en OV Groningen Drenthe.