DUURZAME INVULLING BASISSCHOOL DE REGENBOOG IN EEN

Mooi nieuws! De gemeente Noordenveld heeft de verkoopprocedure t.b.v. een nieuwe voor het voormalige schoolgebouw van CBS De Regenboog afgerond. De gunning is naar DuurzaamWonen uit Drachten gegaan.

DuurzaamWonen is in Een geweest om kennis te maken met het bestuur van het plaatselijke belang en daarbij het plan alsook vervolgproces nader toe te lichten. In dat proces geeft Duurzaam Wonen aan om het dorp en omwonenden actief te betrekken in de vervolgfase en dat is erg goed ontvangen in het bestuur. Temeer omdat het doel is om meerwaarde te bereiken voor het dorp en inwoners vanuit Een en omgeving.

Als bestuur Vereniging Plaatselijk Belang Een zijn we verheugd dat we nu een periode kunnen afsluiten en door deze gunning aan DuurzaamWonen een nieuwe fase met elkaar in kunnen gaan, met als doel om de herbestemming een meerwaarde te laten zijn voor inwoners van Een en omgeving.

Nieuws waar we trots op zijn!: CBS De Regenboog gegund aan Duurzaamwonen.nl

Duurzaamwonen heeft de gunning gekregen om een nieuwe invulling te geven aan het voormalige schoolgebouw van CBS De Regenboog in Een. De Gemeente Noordenveld heeft hiervoor samen met Vereniging Plaatselijk Belang Een een verkoopprocedure doorlopen. Op basis van kwaliteit en prijs heeft Duurzaamwonen de gunning gekregen. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee en trots op.

Het plan van aanpak beperkt zich niet uitsluitend tot de ‘’stenen’’, maar is een visie op het wonen, leven en verbinden op de locatie van de Regenboogschool. Het plan geeft invulling aan een mix van wonen voor senioren, met faciliteiten voor jonge dorpsbewoners. Hierdoor ontstaat een mooie mix voor jong en oud, dorpsbewoners en bezoekers. Gericht op ontmoeten en verbinden; gericht op saamhorigheid en verbinding; passend bij het karakter van het mooie dorp Een.

Klik verder voor meer informatie over dit project en de plannen met de locatie: https://lnkd.in/dQdR7Ft. (Onder voorbehoud wijziging bestemminsgplan). #nieuwbouw #duurzaamwonen #duurzaambouwen

Hierbij ook de berichtgeving van Duurzaam Wonen:

Nieuws waar we trots op zijn! CBS De Regenboog gegund aan Duurzaamwonen.nl

Duurzaamwonen heeft de gunning gekregen om een nieuwe invulling te geven aan het voormalige schoolgebouw van CBS De Regenboog in Een. De Gemeente Noordenveld heeft hiervoor samen met Vereniging Plaatselijk Belang Een een verkoopprocedure doorlopen. Op basis van kwaliteit en prijs heeft Duurzaamwonen de gunning gekregen. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee en trots op.

Het plan van aanpak beperkt zich niet uitsluitend tot de ‘’stenen’’, maar is een visie op het wonen, leven en verbinden op de locatie van de Regenboogschool. Het plan geeft invulling aan een mix van wonen voor senioren, met faciliteiten voor jonge dorpsbewoners. Hierdoor ontstaat een mooie mix voor jong en oud, dorpsbewoners en bezoekers. Gericht op ontmoeten en verbinden; gericht op saamhorigheid en verbinding; passend bij het karakter van het mooie dorp Een.

Klik verder voor meer informatie over dit project en de plannen met de locatie: https://lnkd.in/dQdR7Ft (Onder voorbehoud wijziging bestemminsgplan). #nieuwbouw #duurzaamwonen #duurzaambouwen