Dinsdag 22 februari: Ledenvergadering Vereniging Plaatselijk Belang Een en Speeltuinvereniging De Tip

Voor alle leden van Vereniging Plaatselijk Belang Een en/of Speeltuin de Tip; na 2 jaren onmogelijkheid vanwege Covid, hopen we dit jaar elkaar weer te kunnen treffen. Daarmee kiezen we de insteek om beide jaren in eenmaal te doen.

Hierbij nodigen we u uit als lid voor de aanstaande leden jaarvergadering op dinsdag 22 februari. Locatie: Dorpshuis De Schans
Aanvang: 20 uur


Hieronder treft u de agenda voor de jaarvergadering van Vereniging Plaatselijk Belang Een en Speeltuinvereniging De Tip.

JAARVERGADERING 2020-2021 (d.d. 22 februari 2022) AGENDA:
1. Opening
2. Notulen jaarvergadering 2019
3. Jaarverslag activiteiten VPBE in 2020-2021
4. Jaarverslag Speeltuinvereniging De Tip in 2020-2021
5. Financieel jaarverslag van 2021
6. Kascommissie
7. Bestuur samenstelling:
• Aftredend en niet herkiesbaar Jan Kemkers
• Aftredend en niet herkiesbaar Wisse Hummel
• Voorstel kandidaat Rene Nieuwenbroek
• Voorstel kandidaat Tammo Oldenhuis
8. Rondvraag en sluiting vergadering

We sluiten af met een gezellige borrel! Tot dinsdag!

Vereniging Plaatselijk Belang Een en Speeltuinvereniging De Tip