Deel schademeldingen rondom Gasopslag Norg stilgelegd

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen heeft de afhandeling van zo’n 1250 schademeldingen tijdelijk stilgelegd. Het gaat hierbij deels om schademeldingen vanuit Een en omgeving nabij de gasopslag bij Norg.

De reden is omdat er sinds het begin van de zomer in ons gebied steeds meer afwijzingen zijn van schadeclaims. Dit is inmiddels ook opgepakt door onze werkgroep TWME. Een aantal schademelders in Een en omgeving hebben inmiddels schaderapporten teruggekregen waarin 0,- Euro schade werd toegekend. Volgens desbetreffende rapporten kan volgens het IMG geen schade zijn ontstaan door aardbevingen, maar er is wel diepe bodemdaling of -stijging. Maar volgens deskundigen kan die bodemdaling of – stijging niet geleid hebben tot mijnbouwschade.
Deze uitkomsten zorgen voor veel vraagtekens bij gedupeerden en bij TWME.

Sinds 19 maart 2018 zijn er ruim 700 schademeldingen afgehandeld in die twee gebieden samen door het IMG (en zijn voorganger de TCMG). Er werd bij 661 schademeldingen vergoeding toegekend en bij 57 schademeldingen geen vergoeding. Meer dan de helft van de afwijzingen vond in de laatste twee maanden plaats. Er staan nu nog ruim 1.250 schademeldingen open.

Lees verder in onderstaand artikel op de NOS en berichtgeving van het IMG zelf:
=> https://nos.nl/regio/groningen/artikel/34080-instituut-mijnbouwschade-legt-afhandeling-1250-schades-stil

=> https://www.schadedoormijnbouw.nl/nieuws/img-nader-advies-diepe-bodemdaling-en-stijging-nodig

Bezwaar maken
U heeft na ontvangst van het schaderapport 2 weken de tijd om te reageren. Wij raden een ieder aan bezwaar te maken als u het niet eens bent met de uitkomst van het schaderapport.
Meer informatie op: https://www.schadedoormijnbouw.nl/bezwaar

Het verloop van de schadeafhandeling kunt u teruglezen op https://www.schadedoormijnbouw.nl/nieuws/schadeafhandeling-in-10-stappen-hoe-werkt-het