De turbulente 2,5 weken van TWME… keren we nu eindelijk weer om?

En zo kan er opeens erg veel gebeuren in een korte tijd… op het omvangrijke dossier van de mijnbouwschade en UGS Norg. Na vele maanden van verbazing tot ergernis over de gang van zaken bij IMG dossiers, was er na langdurig signaleren opeens volop actie. In een paar weken kwam onze situatie rondom UGS Norg, aan meerdere tafels, volop ter sprake. Er waren gesprekken met demissionair minister Blok, het radioprogramma Cassata van RTV Drenthe (op zaterdagochtend), met de Tweede Kamer, het televisieprogramma De Hofbar en met IMG bestuurder Bas Kortmann.

18 september ’21 – Vanuit TWME bij RTV Drenthe in het programma Cassata aan tafel tezamen met de provinciale gedeputeerde Tjisse Stelpstra. Die óók met stevige woorden benadrukte dat Drenten recht hebben op een betrouwbare overheid en een correcte gang van zaken rondom mijnbouw en schadevergoeding.

Gedeputeerde van de Provinciale Staten Tjisse Stelpstra en Wisse Hummel in de studio van RTV Drenthe bij het radioprogramma Cassata op zaterdag 18 september j.l.

24 september – Dagblad van het Noorden publicatie, ‘Noord Drenthe vreest Gronings scenario’.

In het artikel van Bas van Sluis, wordt ingegaan op de onverteerbaarheid van het gepubliceerde Deltares onderzoek. Na verdere detaillering van de gepubliceerde kaart, blijkt een deel van Een tot Veenhuizen aangemerkt als mijnbouw schade effect gebied. Door de woningen in het kaartje op te nemen, komt er een opvallend verschijnsel uit dat rapport naar voren. Alsof de beweging van grondwater rekening zou houden met de notariële erfgrens.     

Kaart van het onlangs uitgebrachte onderzoek van Deltares

27 september – In Zuidlaren zowaar het gesprek met demissionair minister Blok van Economische Zaken en Klimaat, die nu hoogstpersoonlijk poolshoogte wilde nemen bij de Drentse situatie. Tezamen met 4 andere inwoners uit regio Westerkwartier, Tynaarlo en Zuid Drenthe, ging Wisse namens inwoners vanuit Noordenveld in gesprek met de minister, alsook voorzitter Kortmann van IMG. We werden goed in de gelegenheid gesteld, en hebben de kans gegrepen, om de willekeur van schade afhandeling aan te kaarten. Daarnaast de oproep aan minister Blok om verantwoord om te gaan met ons gebied rondom UGS Norg. We willen géén herhaling van Groningen bij ons in Drenthe. Ook hebben we het gevoel kunnen delen dat de luiken door IMG worden dichtgetrokken. Waarop de minister meermalen heeft genoemd dat hij géén budgettair plafond heeft gegeven aan IMG. Daarmee heeft IMG de vrijheid gekregen om te handelen, maar óók de verantwoordelijkheid om het correct te doen voor inwoners. Ook de IMG werd ter plaatse geconfronteerd met onze ervaringen en dat was voor de heer Kortmann aanleiding om ons als TWME toch nog eens persoonlijk uit te nodigen bij hem op kantoor in Groningen.

Na ons gesprek was het de beurt aan de lokale bestuurders, waarin Tjisse Stelpstra en óók burgemeester Klaas Smid de boodschap uit Drenthe en Noordenveld nog eens stevig voor het voetlicht bracht.  

Gesprek 27 september j.l. demissionair minister van Economische Zaken en Klimaat Stef Blok met lokale bestuurders en inwoners uit de regio.

29 september – Het tweede kamer 2 minuten debat in Den Haag waarbij het thema mijnbouw in Drenthe op de agenda stond. Door CDA kamerlid Agnes Mulder voorop, werd dit stevig onder de aandacht gebracht in de kamer. Tezamen met kamerlid Grinwis bracht ze een motie in, waar demissionair minister Blok nog geen voorstander van was.

5 oktober – Deel 1 van het televisieprogramma De Hofbar op NPO2 om 22.10 uur, (https://www.powned.tv/programmas/de-hofbar).

De landelijke media, waaronder NOS journaal en EenVandaag hebben het onderwerp van mijnbouwschade op de radar en die weten ons gebied inmiddels goed te vinden. Onlangs kwam daar de onderzoeks-redactie van De Hofbar bij. Het programma De Hofbar wil het falen van de overheid onder de aandacht brengen. Zo geschiedde het dat de cameraploeg, inclusief Rutger Castricum naar Een, Langelo en Norg afreisden om in gesprek te gaan. Zo wist Jan Klinkenberg aan de hand van zijn eigen schade situatie de boodschap goed voor het voetlicht te brengen, aangevuld met expertise vanuit fundatie expert Willem Meiborg, die eerder al aangaf dat het recente IMG onderzoek niet deugt. Rutger ging ermee naar Den Haag om aldaar de minister kritisch te bevragen. Die wimpelde de kritische vragen in eerste instantie af door te stellen dat ALLEEN het Groningerveld omgekeerde bewijslast kende… Kijk hier de Hofbar aflevering deel 1 terug.  

6 oktober – De ingebrachte motie van Agnes Mulder werd ter stemming gebracht en kreeg de unanieme steun van de twee kamer. Bingo! Want dat is een super krachtig signaal vanuit de tweede kamer naar zowel het ministerie alsook het IMG om beterschap te bereiken, voor Drente(n).

7 oktober – Vervolg opnames van het televisieprogramma De Hofbar op NPO2.
De Hofbar wil nog een extra uitzending aan de gasopslag wijden. Onder meer over de willekeur van de schadeafhandeling met als voorbeelden onder meer 3 dossiers in Norg alsook in Een bij de boerderij van familie De Jong. Daarmee werd treffend in beeld gebracht hoe mistig en betwistbaar de conclusies zijn vanuit de onderzoeken, dat IMG momenteel benut om dossiers te beoordelen op schadevergoeding. En de filmploeg wilde weten van Wisse weten hoe dat nou zit met onze situatie in relatie tot het wettelijke bewijsvermoeden rondom de UGS Norg.

9 oktober – IMG bestuurder Kortmann schuift aan in RTV Drenthe studio Cassata om zijn reactie te geven op de kamer motie, tegenover Margriet Benak die goed weet door te vragen. 

11 oktober – TWME in gesprek met IMG; Wisse, Christel, Rein en Linda in gesprek met Bas Kortmann én Bas Schultz die binnen IMG verantwoordelijk is voor de uitvoering van de schadeafhandeling. Het was een goed gesprek waarin we vanuit TWME onze ervaring en zorgpunten goed hebben kunnen delen met elkaar, waaronder gericht op; uitvoeringsorganisatie, zelfreinigend vermogen van bezwaar adviescommissie, onderzoeken, nieuwe beoordelingskader en tenslotte de communicatie met inwoners regio UGS Norg. De heer Kortmann heeft deze punten persoonlijk omarmd en uiterlijk in november zullen we opnieuw aan tafel gaan, om de uitkomsten ervan in het vervolggesprek met elkaar te delen.

12 oktober – Uitzending deel 2 van De Hofbar op NPO2.
De minister zat fout tijdens het eerste interview een week eerder. UGS Norg staat namelijk naast het Groningenveld wel degelijk letterlijk genoemd in het burgerlijk wetboek, aangaande het recht op wettelijk bewijsvermoeden. De minister moest voor de camera tegenover Rutger erkennen, dat hij fout zat. De minister verwijst nu naar het IMG om te voorkomen dat we als inwoners in dit gebied tussen wal en schip terecht komen. Kijk hier De Hofbar aflevering deel 2 terug.

De insteek is dat we qua schade afhandeling spoedig weer terugkomen in het vaarwater, zoals dat voor zomer 2020 het geval was. In november gaan we vernemen wat de uitkomsten zijn, van al deze reuring en de concrete acties die we hebben afgesproken met IMG.

Wisse Hummel

Vz VPBE en Tijdelijke Werkgroep Mijnbouwschade Een