Coronaproof Sint Maarten in Eencity

Over 3 weken op woensdag 11 november is het weer zover: Sint Maarten! Vanaf 17 uur mogen de kinderen weer lichtje lopen. Echter door de Corona-maatregelen is het dit jaar iets anders dan anders…. We hopen er toch iets gezelligs van te maken voor de kinderen! Natuurlijk alle begrip voor diegene die dit jaar niet mee willen/kunnen doen. 

Maar voor wie wèl wil lopen of aan de deur wil staan: het lijkt ons leuk om dit jaar met lampjes en kaarsjes extra aandacht te geven aan Sint Maarten. Hoe leuk zou het zijn voor de kinderen om overal verlichte deuren en ramen te zien? Zo is ook meteen duidelijk dat waar ze wel mogen aanbellen en zingen. 

Laten we er in Eencity toch iets gezelligs van maken dit jaar! 🎃🏮🕯🍬✨🤩

Nog even een overzicht van de regels:
=> Het is niet toegestaan om samen te komen in de publieke ruimte of in een besloten plaats met een groep van meer dan 4 personen, zowel binnen als buiten. Kinderen tot en met 12 jaar tellen hierbij niet mee.

=> Ouders die met hun kinderen meelopen moeten onderling 1,5 meter afstand houden, als ze niet tot hetzelfde gezin behoren.

=> Ouders en de bewoners bij wie gezongen wordt, moeten ook 1,5 meter afstand van elkaar houden.

=> De 1,5 meter afstand geldt ook voor kinderen van 13 jaar en ouder ten opzichte van volwassenen (meelopende ouders die niet tot hun gezin behoren en bewoners die traktaties uitdelen).

=> Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar en volwassenen.

=> Het advies is om alleen voorverpakt snoep, fruit of snoepgroenten aan de kinderen te geven.

Leuke ideeën en tips zijn natuurlijk welkom!