Buslijn 84 ‘s avonds en weekenden wordt OV-hub taxi

Vereniging Plaatselijk Belang Een en Dorpsbelangen De Velden (Zuidvelde) hebben een goed gesprek gehad met Gedeputeerde Bijl van provincie Drenthe tezamen met directeur van het OV bedrijf Drenthe/ Groningen. In het gesprek is ons toegezegd dat de bewoners aan de route Een en Zuidvelde tegemoet wordt gekomen. Het wegvallen van de avond bus taxi, vanwege een route wijziging door OV Friesland, gaat nu worden ingevuld door OV Drenthe. Dit gebeurt in de vorm van de zogenaamde OV hub taxi, die als uitzondering nu ook de verbinding naar Friesland mogelijk gaat maken voor ons. Bijgaande persbericht is uitgebracht, met als doel duidelijke informatie voor reizigers te geven, zodat deze verandering per 15 december, vloeiend moet verlopen voor reizigers.

De bezorgdheid over het wegvallen van de busdienst overdag is ook weggenomen. Deze zou over 2 jaar opnieuw worden overwogen door Friesland, maar er is ons nu toegezegd, door OV-Drenthe en Provincie Drenthe dat ze samen met Friesland in contact gaan om deze huidige Bus dienstverlening lijn 84 overdag te behouden. Omtrent de compensatie van hogere kosten voor de reizigers met de OV hub taxi, loopt er nu een pilot in de provincie. Een compensatie is nog niet toegezegd aan ons gebied.

Al met al toch een mooi resultaat waarmee we de OV dienst in Een, Norg en Zuid/ Westervelde op peil houden. Het was helaas nodig, maar is dus goed geweest dat we tezamen reuring hebben gemaakt, waardoor er een motie in de gemeenteraad is aangenomen en daarbij de provincie heeft geholpen om dit resultaat te bereiken.

Persbericht van OV-bureau Groningen-Drenthe:

Wijziging bereikbaarheid Norg en Een ’s avonds en op zondag per openbaar vervoer:

De dorpen Norg en Een zijn vanaf 15 december a.s. ‘s avonds en op zondag niet meer bereikbaar met lijn 84 van Arriva Fryslan. Als alternatief kunnen de reizigers gebruik maken van de hubtaxi naar Norg of Haulerwijk en vanaf daar verder reizen met andere buslijnen.

Norg bereikbaar met lijn 83 en hubtaxi: Norg is ’s avonds na 20 uur en op zondag niet meer bereikbaar met lijn 84 van Arriva. Reizigers tussen Norg en Assen kunnen reizen met lijn 83 Leek – Roden – Norg – Assen. Reizigers vanuit Norg richting Fryslan kunnen gebruikmaken van de hubtaxi naar Haulerwijk en vanaf Haulerwijk verder reizen richting Drachten met lijn 584 en naar Oosterwolde met lijn 85.

Een, Westervelde en Zuidvelde bereikbaar met de hubtaxi: Een, Westervelde en Zuidvelde zijn ’s avonds na 20 uur en op zondag niet meer bereikbaar met lijn 84 van Arriva. Reizigers van/naar Een, Westervelde en Zuidvelde kunnen reizen met de hubtaxi naar Norg Westeind en daar verder reizen met lijn 83 Leek – Roden – Norg – Assen, Haulerwijk Laweijstraat en verder reizen met lijn 584 Assen – Veenhuizen – Haulerwijk – Drachten, of station Assen.

Reserveren hubtaxi:
Reizigers die gebruik willen maken van de hubtaxi dienen minimaal twee uur van tevoren te bellen met Connexxion 0800 – 40 20 102. Reizigers maken dan met de vervoerder de afspraak hoe laat zij op welke locatie worden opgehaald en hoe laat zij zullen arriveren bij de bushalte. Voor reizen van/naar de hub in Norg en Assen kon deze reis al gemaakt worden voor 2,5 keer het OV-tarief (opstaptarief in 2020 € 2,45 plus € 0,425 per kilometer). Dit tarief zal per 15 december ook gaan gelden voor reizen tussen o.a. Een, Westervelde, Zuidvelde en Norg en de halte Haulerwijk Laweijstraat.

Meer informatie over de hubtaxi: https://www.publiekvervoer.nl/voor-iedereen/hubtaxi