Bijeenkomst ecologisch bermbeheer

31 oktober, Inspiratiebijeenkomst Streekbeheer en presentatie project Bermscouts.

De gemeente Noordenveld maakt werk van ecologisch bermbeheer, waarbij eens in zes jaar de bermen professioneel worden gemonitord. In de tussenliggende jaren wil de gemeente graag de vinger aan de pols houden door waardevolle bermen met vrijwilligers te monitoren. Ook wil de gemeente graag nauwkeuriger weten waar in de gemeente planten en diersoorten voorkomen die baat hebben bij een aangepast maaibeheer. We zoeken daarvoor vrijwilligers die bermscout willen worden om zo mee te helpen dit te realiseren.

In het voorjaar van 2024 gaat het project Bermscouts van start. Tijdens deze dag leert u o.a. aan de hand van veldinstructies werken met de nectar-index en krijgt u tijdens een excursie tips over het herkennen van de belangrijkste planten en insecten in de berm en wat hun aanwezigheid zegt over het beheer. Wilt u meer weten over wat het project bermscouts inhoudt en wat u kunt verwachten tijdens de startbijeenkomst Bermscouts in het voorjaar?

Op 31 oktober vindt er een inspiratiebijeenkomst Streekbeheer plaats in de Brinkhof te Norg. Tijdens deze avond wordt een presentatie gegeven over het project Bermscouts. U bent welkom bij het hele programma. Het staat u echter vrij om na de presentatie over het project Bermscouts, tijdens de pauze, de bijeenkomst te verlaten.

Gemeente Noordenveld, Landschapsbeheer Drenthe en Floron.