Bericht van TWME (Tijdelijke Werkgroep Mijnbouwschade Een): Rapport diepe bodemdaling en -stijging gepubliceerd

Kennisinstituten TNO en TU Delft hebben hun rapport opgeleverd over de kans op schade door diepe bodemdaling en -stijging in het Groningenveld en de gasopslag Norg. Het IMG gaat dit nader bestuderen en bespreken met lokale overheden en maatschappelijke organisaties. Streven is om april/mei een besluit te nemen over het vervolg.

De Tijdelijke Werkgroep Mijnbouwschade Een gaat de komende dagen zich verdiepen in de uitkomsten van dit rapport en in overleg met betrokken instanties en gedupeerden in ons dorp.
Mocht u vragen of input hebben dan kan er contact worden gezocht met één van de leden van de werkgroep of via postbus@eencity.nl. Meer informatie op deze site: TWME – Wat doet TWME? – Eencity

Voor het inlezen van het volledige rapport van TNO en TU Delft, ga naar onderstaande link op de site van het IMG: Rapport diepe bodemdaling en stijging gepubliceerd (schadedoormijnbouw.nl)