Bericht van onze werkgroep TWME: aantal schademeldingen mijnbouw behoorlijk toegenomen

Het aantal mijnbouwschademeldingen in de gemeente Noordenveld is behoorlijk toegenomen. In december 2019 waren er bij TCMG zo’n 350 meldingen vanuit de gemeente Noordenveld. Op 30 juni staat de teller inmiddels op 1171 meldingen! Meer dan drie keer zoveel dus. In de gemeente Westerkwartier ging het in deze periode van zo’n 1000 naar 2486 meldingen. (Het recente aantal meldingen is overigens terug te vinden op de website: https://www.schadedoormijnbouw.nl/dashboard). Dit bericht komt van onze Tijdelijke Werkgroep Mijnbouwschade Een, een werkgroep die september vorig jaar is opgericht. Eén van de doelstellingen van deze werkgroep is het uitwisselen van informatie, kennis en ervaringen met andere (groepen van) schademelders en ongeruste bewoners op en rondom het gasopslag-gebied.

TCMG is nu IMG
De bodembeweging door gaswinning in het Groningenveld en de gasopslag in Norg heeft impact op veel Groningers en Drenten. Het heeft hun vertrouwen in de overheid geschaad. Daarom is sinds 1 juli 2020 het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) opgericht. De TCMG is hierin opgegaan. Om als onafhankelijk bestuursorgaan alle schade veroorzaakt door bevingen, bodemdaling- en stijging af te handelen. Via de website van het IMG, www.schadedoormijnbouw.nl/over-het-img, kan alle informatie worden gevonden over mijnbouwschade in het algemeen alsook het melden van schade.

Meld uw schade!
Als werkgroep raden we u nogmaals aan om u goed te laten informeren en, wanneer u scheuren in muren waarneemt, dit te melden via de officiële website: www.schadedoormijnbouw.nl. Er is omgekeerde bewijslast, wat inhoudt dat u niet zelf hoeft te bewijzen, of deze scheur wel of niet door mijnbouw komt. Inmiddels kunnen we u laten weten, dat er al vele schade gevallen bekend zijn in Een en omgeving, alsook uitbetalingen van schadevergoedingen.

Wat doet de werkgroep?
De Tijdelijke Werkgroep Mijnbouwschade Een is ondertussen bezig een goed beeld te krijgen van het aantal schademeldingen aan woningen en gebouwen in Een en probeert anderzijds de inwoners waar nodig te ondersteunen. De werkgroep heeft inmiddels contacten met omliggende dorpen en de betrokken personen en werkgroepen aldaar. Daarnaast wordt er overleg gevoerd met de gemeente Noordenveld, de provincie en andere verantwoordelijke en betrokken partijen zoals onder andere het Ministerie van Economische Zaken, Staatstoezicht op de Mijnen, Veiligheidsregio Drenthe en de NAM zelf. Met als doel om de problematiek inzichtelijk te maken en ook ter verbetering van onder andere de informatievoorziening, communicatie en de veiligheid.

Vragen? Mail ons: postbus@eencity.nl Meer informatie (en alle belangrijke links) is terug te vinden op deze website: https://www.eencity.nl/tijdelijke-werkgroep-mijnbouwschade-een/