Afsluiting N373 en gevolgen voor Een

Vereniging Plaatselijk Belang Een heeft onlangs contact gehad met de Provincie Drenthe over de afsluiting van de N373 tussen Langelo en Roderesch. Vanaf aanstaande maandag 16 augustus vinden er werkzaamheden plaats aan/bij de brug over het Diep. Dit is een provinciaal project dat 4 maanden gaat duren. VPBE maakt zich zorgen over de toename van de verkeersdrukte in Een en hoe het gaat met het transport van aardgascondensaat vanaf de UGS-Norg.
De Provincie Drenthe heeft hierop aangegeven dat verkeer wordt gestimuleerd om via provinciale route van Donderen-Peize te rijden. Het besef is echter ook bij provincie dat er een toename van sluipverkeer zal zijn, ook langs Een. Het bijzondere feit daarbij wil echter, dat (na jaren aandringen) in september door gemeente Noordenveld wordt gestart om de bermen van de Vennootsweg structureel te versterken. Om te voorkomen dat deze nieuwe bermen meteen weer worden vernield door het aanstaande sluipverkeer, heeft VPBE bij de gemeente erop aangedrongen om hier extra aandacht voor te hebben. Mogelijk door afsluiting, voor alleen aanwonenden.

Dat zal extra verkeersdruk geven op de Hoofdstraat dwars door het dorp. Zowel de gemeente alsook de provincie zijn op de hoogte van de situatie en hebben aangegeven onderling contact te hebben, om te behartigen dat dit goed gaat. Daarnaast is er toegezegd door de provincie dat er geen gevaarlijk transport vanaf UGS Norg door de bebouwde kom van Een zal gaan.