Aanleg nieuwe kabels Enexis aan de Hoofdweg

Vanaf 15 november start de firma Verkley met de aanleg van nieuwe kabels in ons dorp in verband met werkzaamheden aan het energienet. Dit gebeurt in opdracht van Enexis ter versterking van het energienet.

Deze graafwerkzaamheden duren tot en met 29 november tussen 7 en 17 uur. Iedereen is geïnformeerd via een nieuwsbrief aan huis van Verkley en Enexis.