Aanleg fietspad Een – Veenhuizen binnenkort van start

Eind dit jaar wordt een start gemaakt met de aanleg van een fietspad langs de Ds. Germsweg tussen Een en Veenhuizen. Dit fietspad zal worden aangelegd op de wal/ kade langs de Zesde Wijk en is onderdeel van het Inrichtingsplan Veenhuizen.

Het ontwerp Inrichtingsplan is gemaakt door een commissie, met vertegenwoordigers van de Rijksoverheid (het Rijksvastgoedbedrijf), de provincie Drenthe, de gemeente Noordenveld, het waterschap Noorderzijlvest, de LTO, en natuurbeschermingsorganisaties. Dit plan is begin 2021 definitief vastgesteld.

Veenhuizen heeft een rijke geschiedenis, zichtbaar in het landschap en de monumenten, cultureel erfgoed en natuur. Maar niet alles is in even goede staat, en veel wegen zijn niet officieel openbaar toegankelijk. Het Inrichtingsplan is erop gericht het eigendom, beheer en onderhoud van o.a. grond, wegen en waterlopen eenduidig en goed te regelen. Daarmee kan Veenhuizen zich verder ontwikkelen.

Meer informatie: https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/natuur-milieu/natuur/natuur-ontwikkeling/gebieden-projecten/noordwest/nieuws-noordwest/inzage/?fbclid=IwAR2PirpxoXsek9KGvVwm5hHXc4GVkKcmSFs8DtpEEBf3FBnk528QT1xeY9c