Start verkoop

Op 12 juli was de start van de verkoop van de woningen. Hiervoor was een avond belegd in MFA De Schans.