Sloop Regenboog

Op 28 augustus is een begin gemaakt met de sloop van de voormalige CBS De Regenboog.

Het terrein is bijna klaar voor de volgende fase.