MFA De Schans – Bestuur & Contact

Bestuur Stichting dorpshuis De Schans

Algemene gegevens

Vestigingsadres:
Norgerweg 18, 9342 PH in Een
Postadres:
Hoofdstraat 66, 9342 PD in Een
Telefoonnummer:
0592-601303 (alleen bereikbaar tijdens activiteiten)
Email:  mfadeschans@eencity.nl
Kamer van Koophandel:       41017572
BTW-nummer:                        NL0029.45.150.B01
Banknummer:                         NL21 RABO 0347 2046 78

Contactgegevens

Voorzitter: Anne Doornbos (tijdelijk)
Secretaris: Albert Lammert Berends (tel. nr. 0592-656227)
Penningmeester: Debora Hummel (tel. nr. 06-12304565)
Technisch onderhoud: Willem Huiting (tel. nr. 0592-656539)
Bardiensten: Markus Mulder, (tel.nr. 06-22441160)
Jeugdsoos:  Robert Brand

Boekingen/ agendabeheer:
Markus Mulder, tel. 0592-656476 / 06 22441160
of Albert Lammert Berends, tel 0592-656227.

Vertegenwoordiging verenigingen / bestuursleden

In de statuten is bepaald dat het bestuur van het dorpshuis wordt gevormd door vertegenwoordigers van het plaatselijk verenigingsleven.

De gezamenlijke kerken: Vacature (Anne Doornbos)
Ouderraad / personeel SWS De Schans: Debora Hummel
Oudercommissie / personeel BSO / KDV: Vacature
Vereniging Plaatselijk Belang Een: Albert Lammert Berends
Sportvereniging Een                                      Vacature
Jeugdsoos                                                        Robert Brand
Overige gebruikers                                         René Olthuis
Dorpsgemeenschap 1                                    Vacature
Dorpsgemeenschap 2                                    Willem Huiting

Agenda MFA De Schans
Om de activiteiten in MFA De Schans te bekijken: ga naar www.klender.nl en klik bovenin op inloggen. Vul onderstaande gegevens in:

Vul in bij Emailadres:     mfadeschans@outlook.com
Vul in bij Wachtwoord:   mfadeschans

Let op! Met deze inlog kan er alleen worden gekeken in de agenda van MFA De Schans. Als er iets geboekt moet worden dan kan er contact worden gezocht met Markus Mulder (tel. 0592-656476 / 06-22441160) of Albert Lammert Berends (tel. 0592-656227). Zij zorgen ervoor dat een en ander wordt vastgelegd in de online ‘Klender’ van MFA De Schans.