Bestuur & Contact

Bestuur Stichting dorpshuis De Schans

Algemene gegevens

Vestigingsadres:                    Norgerweg 18, 9342 PH Een
Postadres:                               Hoofdstraat 66, 9342 PD Een
Telefoonnummer:                  0592-601303 (alleen bereikbaar tijdens activiteiten)
mailadres:                               mfadeschans@eencity.nl
Kamer van Koophandel:      41017572
BTW-nummer:                        NL0029.45.150.B01
Banknummer:                        NL21 RABO 0347 2046 78

Contactgegevens

Voorzitter:                                                     Vacature
Secretaris:                                                     Albert Lammert Berends, tel.nr. 0592-656227
Penningmeester:                                          Jeanet de Vries, tel.nr. 0592-656604
Technisch onderhoud en sleutelbeheer: Stefan Janssen, tel.nr. 06-22746948
Bardiensten:                                                  Markus en Rita Mulder,  tel.nr. 06-22441160
Jeugdsoos:                                                     Deborah Hummel, tel.nr. 0592-656251

Vertegenwoordiging verenigingen / bestuursleden

In de statuten is bepaald dat het bestuur van het dorpshuis wordt gevormd door vertegenwoordigers van het plaatselijk verenigingsleven.

De gezamenlijke kerken                                Vacature (Jan Bolt)
Ouderraad / personeel SWS De Schans     Jeanet de Vries
Oudercommissie / personeel BSO / KDV  Stefan Janssen
Vereniging Plaatselijk Belang Een              Albert Lammert Berends
Sportvereniging Een                                      Gerrie Lukkes
Jeugdsoos                                                         René Olthuis
Overige gebruikers                                         Dirk Scholtens
Dorpsgemeenschap 1                                     Johanna Keizer
Dorpsgemeenschap 2                                    Alfred Kroes

Bestuursvergaderingen 2018:
Er staat nog 1 bestuursvergaderingvan dorpshuis De Schans gepland voor:

  • Dinsdag 20 november 2018