MFA De Schans

De MFA in Een is van start gegaan in de zomer van 2016. Het voormalige dorpshuis en sportcomplex De Boswal is verbouwd tot een complete nieuwe Multi Functionele Accommodatie De Schans met daarin een dorpshuiszaal, sportzaal, jeugdsoos, kinderdagverblijf, BSO-verblijf en natuurlijk de nieuwe Dalton SamenWerkingsSchool De Schans.

Dit alles is gevestigd op het adres: Norgerweg 18, 9342 PH in Een.

Telefoon: 0592-601 303 (alleen bereikbaar tijdens activiteiten)
Contactpersoon: Albert Lammert Berends, telefoonnummer: 0592-656 227

Locatie