Toneeluitvoering WDOB van stuk ‘Funny Money’

De laatste keer dat toneelvereniging WDOB speelde was in februari 2020, net voordat de eerste coronagolf ons land op slot gooide. En ook in 2021 kon er daardoor niet gespeeld worden.
Een dappere poging om in 2022 te spelen werd ook door coronamaatregelen gedwarsboomd. Maar na de zomer is vol goede moed de draad weer opgepakt!
En als alles gaat zoals we hopen, is het dan op vrijdagavond 13 en zaterdagavond 14 januari 2023 zover: onze toneelvereniging WDOB  (‘Wij Doen Ons Best’) speelt dan in het dorpshuis De Schans twee avonden lang het stuk ‘Funny Money’. Wat zullen we nu krijgen, denkt u, als argeloze lezer. Is de toneelvereniging in haar ruim vijfentachtigjarige bestaan van haar geloof gevallen en gaan ze in het Engels spelen? Nee hoor, zeker niet. Het stuk is weliswaar geschreven door een Engelsman, Ray Cooney, en is zelfs verfilmd. Ook werd en wordt het vaak opgevoerd, in veel landen. Het stuk is in het Drents vertaald door Ben ten Velde.
De kaartverkoop is op maandag 19 en dinsdag 20 december van 19.00 uur tot 20.00 uur in het Dorpshuis De Schans.
Komt allen!!