Tentenkamp 2019

Al meer dan 30 jaar organiseert een stel betrokken ouders een Tentenkamp op de eerste maandag en dinsdag van de zomervakantie voor de basisschooljeugd vanaf groep 3. Dit jaar vindt het weer plaats op het sportveld De Eenheid in Een bij MFA De Schans. Twee dagen (en een nacht) mogen de kinderen onder begeleiding kamperen op het voetbalveld. Ook worden er allerlei activiteiten georganiseerd. Vanaf 2014 is de organisatie ondergebracht bij de Vereniging Plaatselijk Belang.

De kinderen betalen eenmalig een klein bijdrage (€ 10,-) om een en ander te financieren. Zelf meenemen en/of regelen:

  • tent + toebehoren (tent zelf opzetten en afbreken)
  • luchtbed, slaapzak, kussen e.d.
  • benodigde kleding (bij mooi weer zwemkleding!)
  • lunchpakket voor de eerste dag
  • een goed humeur!

Opgave kan via een formulier dat tegen die tijd wordt meegegeven op school of via een mail naar postbus@eencity.nl.