Provinciale Statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen 2019

Op 20 maart 2019 zijn er Provinciale Statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen. Stemmen kan uiteraard weer in onze MFA De Schans.

Om te mogen stemmen voor de provinciale staten (het actief kiesrecht) moet de kiezer de Nederlandse nationaliteit hebben, 18 jaar of ouder zijn en niet uitgesloten zijn van het kiesrecht. Verder moet een kiesgerechtigde wonen in de provincie waarvoor de verkiezing plaatsvindt. Kiezers krijgen uiterlijk 14 dagen voor de verkiezingen op hun huisadres een uitnodiging om te stemmen: een stempas. Uiterlijk 4 dagen voor de stemming krijgen kiezers thuisbezorgd: de kandidatenlijst, adressen en openingstijden van stemlokalen en mobiele stembureaus. Kiezers moeten zich identificeren als zij komen stemmen in het stembureau. Het identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn op de dag van stemming.